CMVIETNAM muốn phát hành trái phiếu để tăng vốn gấp 3

DNHN - Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của Công ty CP CMVIETNAM sẽ tăng từ 172 tỷ đồng lên 516 tỷ đồng.

Công ty CP CMVIETNAM (CMS/HNXdự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2021 vào sáng 22/12/2021 nhằm trình cổ đông thông qua việc phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty, xóa nợ, xử lý tổn thất tài chính, điều chỉnh hồi tố BCTC năm 2020, bổ sung ngành nghề kinh doanh, miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT…

Theo đó, CMS dự kiến phát hành 34,4 triệu cp riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá 10.000 đồng/cp (thấp hơn 64% so với thị giá).

CMVIETNAM muốn phát hành trái phiếu để tăng vốn gấp 3
CMVIETNAM muốn phát hành trái phiếu để tăng vốn gấp 3.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chào bán cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép chào bán cổ phiếu.

Danh sách nhà đầu tư đăng ký mua bao gồm 39 cá nhân. Trong đó, có 1 lãnh đạo là ông Nguyễn Đức Hưởng - Thành viên HĐQT và 2 cá nhân liên quan đến ông Hưởng đăng ký mua tổng cộng hơn 17,6 triệu cp. Nếu thương vụ thành công, vị Thành viên HĐQT này sẽ sở hữu tổng cộng 21,48 triệu cp CMS (tỷ lệ 41,63% vốn).

Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu là 344 tỷ đồng, sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động, đầu tư mua sắm trang thiết bị thi công, chuyển nhượng dự án đầu tư bất động sản khi dự án đủ điều kiện chuyển nhượng. Nếu phương án phát hành thành công, vốn điều lệ của CMS sẽ tăng từ 172 tỷ đồng lên 516 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan