Chi phí bán hàng tăng cao, Xuất nhập khẩu Kiên Giang báo lỗ

DNHN - Với lợi nhuận gộp thu về thấp hơn chi phí vận hành, bao gồm hơn 52 tỷ đồng chi phí bán hàng và gần 6 tỷ đồng chi phí quản lý, nên cuối cùng Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang lỗ ròng gần 3 tỷ đồng trong quý III.

Hết quý III/2021, do lợi nhuận gộp thu về không đủ bù đắp chi phí bán hàng nên Công ty CP Xuất nhập khẩu Kiên Giang (Kigimex, KGM/UPCoM) lỗ gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi gần 6 tỷ đồng.

Theo giải trình của KGM, dịch bệnh diễn ra phức tạp trong quý 3 khiến các địa phương phải thực hiện giãn cách toàn xã hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ. Từ đó, ảnh hưởng đến các hoạt động của ngành Logistics như: Lực lượng công nhân khan hiếm, các hoạt động lưu trữ hàng hóa, kho bãi, bao bì, đóng gói, luân chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn… làm cho các chi phí liên quan phát sinh tăng từ 30-40% như chi phí vận chuyển, bốc xếp, thuê tàu, đóng cont…

Chi phí bán hàng tăng cao, Xuất nhập khẩu Kiên Giang báo lỗ
Chi phí bán hàng tăng cao, Xuất nhập khẩu Kiên Giang báo lỗ.

Những yếu tố này tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với sản lượng cá cơm bán ra là 72.120 tấn, giảm 21% so cùng kỳ, xăng dầu cũng giảm 24%, còn hơn 3,4 triệu lít được bán ra, dẫn đến tỷ lệ tăng doanh thu thấp hơn giá vốn. Vì vậy, lợi nhuận gộp giảm 15% so cùng kỳ, còn hơn 52 tỷ đồng.

Với lợi nhuận gộp thu về thấp hơn chi phí vận hành, bao gồm hơn 52 tỷ đồng chi phí bán hàng và gần 6 tỷ đồng chi phí quản lý, nên cuối cùng KGM lỗ ròng gần 3 tỷ đồng trong quý III. Lỗ trong quý III kéo lợi nhuận ròng 9 tháng đầu năm giảm 46% so cùng kỳ, còn hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2021, KGM đặt mục tiêu đạt 3.424 tỷ đồng doanh thu và gần 18 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, lần lượt giảm 4% và 32% so với năm 2020. Sau 9 tháng, Công ty đã thực hiện được 96% chỉ tiêu doanh thu và 71% mục tiêu lợi nhuận cả năm. Mặc dù lợi nhuận 9 tháng đầu năm hơn 10 tỷ đồng nhưng dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của KGM chuyển từ dương hơn 14 tỷ đồng sang âm hơn 298 tỷ đồng do các khoản phải trả tăng mạnh.

PV

Tin liên quan