Chấp thuận cho ngân hàng SHB chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu

DNHN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) được chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28.

Ngày 20/09/2021, Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho SHB tăng vốn điều lệ từ 19,260 tỷ đồng lên hơn 26,674 tỷ đồng.

Trong đó, tăng thêm 2.022 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10,5% từ nguồn lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ năm 2020. Tăng thêm 5.392 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền 100:28, giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu.

Phương án tăng vốn điều lệ này đã được ĐHĐCĐ SHB và HĐQT thông qua.

Chấp thuận cho ngân hàng SHB chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu
Chấp thuận cho ngân hàng SHB chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu.

Theo thông báo mới đây, hơn 1,9 tỷ cổ phiếu SHB sẽ chuyển niêm yết từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE), tương đương với giá trị cổ phiếu chuyển giao dịch là 19.260 tỷ đồng.

SHB hiện có quy mô vốn hóa hơn 50.200 tỷ đồng, là một trong những cổ phiếu có ảnh hưởng nhất tới HNX. Khi SHB chuyển niêm yết sang HoSE, quy mô vốn hóa của HNX sẽ giảm hơn 12%, xuống còn hơn 360.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số này chỉ tương đương hơn 7% vốn hóa của HoSE.

Linh An

Tin liên quan