Cấp đổi Giấy phép thành lập cho OCEAN BANK

DNHN - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Giấy phép số 14/GP-NHNN về việc thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại đối với Ngân hàng thương mại TNHH MTV Đại Dương - OCEAN BANK.

Cụ thể, NHNN cấp đổi Giấy phép thành lập số 0048/NH-GP ngày 30/12/1993 cho Ngân hàng thương mại cổ phần nông thôn Hải Hưng như sau:

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đại Dương; tên tiếng Anh: Ocean Commercial one member limited liability Bank; tên viết tắt: Ngân hàng Đại Dương; địa chỉ trụ sở chính: Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Việt Nam.

Vốn điều lệ của Ngân hàng Đại Dương là 4.000.059.560.000 đồng với thời hạn hoạt động là 99 năm kể từ ngày 31/12/1993.

Cấp đổi Giấy phép thành lập cho OCEAN BANK
Cấp đổi Giấy phép thành lập cho OCEAN BANK.

Ngân hàng Đại Dương được thực hiện các hoạt động của loại hình ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật và của NHNN.

Cụ thể, nhận tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các loại tiền gửi khác; cấp tín dụng dưới các hình thức cho vay, chiết khấu, tái thiết khấu công cụ chuyển nhượng và giấy tờ có giá khác, bảo lãnh ngân hàng, phát hành thẻ tín dụng, bao thanh toán trong nước.

Mở tài khoản thanh toán cho khách hàng; cung ứng dịch vụ thanh toán trong nước: Cung ứng phương tiện thanh toán; thực hiện dịch vụ thanh toán séc, lệnh chi, ủy nhiệm chi, nhờ thu, ủy nhiệm thu, thư tín dụng, thẻ ngân hàng, dịch vụ thu hộ và chi hộ.

Mở tài khoản: Mở tài khoản tại NHNN, mở tài khoản tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.

Tổ chức thanh toán nội bộ, tham gia hệ thống thanh toán liên ngân hàng quốc gia; dịch vụ quản lý tiền mặt, tư vấn ngân hàng, tài chính; các dịch vụ quản lý bảo quản tài sản, cho thuê tủ, két an toàn.

Tư vấn tài chính doanh nghiệp, tư vấn mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư; tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu NHNN và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ; mua, bán trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp; dịch vụ môi giới tiền tệ.

Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy động vốn theo quy định của Luật các TCTD, Luật Chứng khoán, quy định của Chính phủ và hướng dẫn của NHNN; vay vốn của NHNN dưới hình thức tái cấp vốn theo quy định của Luật NHNN và hướng dẫn của NHNN.

Vay, cho vay, gửi, nhận gửi vốn của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tài chính trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; góp vốn, mua cổ phần theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của NHNN; ủy thác, nhận ủy thác; đại lý bảo hiểm.

Kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối trên thị trường trong nước và trên thị trường quốc tế trong phạm vi do NHNN quy định; kinh doanh vàng miếng. Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Đại Dương phải tuân thủ pháp luật Việt Nam.

PV

Bài liên quan