Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá hàng hóa theo giá xăng dầu

21:14 12/08/2022

Bộ Tài chính vừa có công văn số 7955/BTC-QLG gửi các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp đề nghị tăng cường công tác quản lý giá, bình ổn giá.

Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, ngành, UBND các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương triển khai các nhiệm vụ như cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ để chủ động tham mưu cấp có thẩm quyền phương án kịp thời nhằm bình ổn thị trường, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành pháp luật về giá, các biện pháp kê khai, niêm yết giá và xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý; thực hiện tốt công tác phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; kiểm soát chặt chẽ chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Ảnh minh họa
Giá xăng dầu đã giảm mạnh từ tháng 7 đến nay nhưng giá nhiều hàng hóa, dịch vụ thiết yếu vẫn tăng. Ảnh minh họa.

Trong trường hợp cần thiết, các sở, ban ngành có thể căn cứ vào thẩm quyền và điều kiện thực tế để trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định thực hiện Chương trình bình ổn thị trường tại địa phương hoặc tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ sung hàng hóa, dịch vụ vào danh mục bình ổn giá. 

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp chủ động rà soát phương án giá kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chức năng, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước và các doanh nghiệp chủ động rà soát phương án giá kê khai, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp tiết giảm chi phí để tiếp tục giảm giá, hỗ trợ người tiêu dùng, đánh giá việc điều chỉnh giá phù hợp với biến động của yếu tố đầu vào, đặc biệt là chi phí xăng dầu trong yếu tố hình thành, trường hợp có thể giảm giá thì yêu cầu đơn vị thực hiện kê khai giảm giá kịp thời. 

Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục Nhà nước định giá, Bộ cho rằng cần rà soát phương án giá, trường hợp yếu tố hình thành giá giảm, đề nghị trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giá phù hợp với diễn biến, mặt bằng giá thị trường.

Trong bối cảnh giá xăng dầu đã giảm mạnh từ tháng 7 đến nay, tuy nhiên, trên thị trường nhiều loại hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu vẫn tăng cao. Để tránh việc lợi dụng xu hướng tăng giá xăng dầu từ đầu năm hoặc cố tình kết cấu thêm những khoản chi phí ngoài để tăng giá hàng hóa bất hợp lý.

Bộ Công thương yêu cầu cơ quan quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, rà soát và xử lý nghiêm với các hành vi vi phạm bảo đảm cung cầu hàng hóa, ổn định thị trường, đặc biệt, với các trường hợp lợi dụng để tăng giá bất hợp lý. Yêu cầu công khai trên phương tiện thông tin đại chúng với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về giá.

PV