Bảo hiểm Petrolimex thu lãi 163 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành kế hoạch cả năm

17:55 02/08/2021

Lãi ròng 6 tháng đầu năm của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex tăng 49% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 163 tỷ đồng.

Doanh thu phí bảo hiểm gốc quý II của  Tổng Công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PGI/HoSE) giảm 7% so với cùng kỳ, còn gần 853 tỷ đồng nhưng tính tổng doanh thu phí bảo hiểm lại tăng 8%, lên hơn 936 tỷ đồng, nhờ hoàn nhập dự phòng gần 35 tỷ đồng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của PGI đạt gần 215 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ nhờ chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm giảm 5%, còn hơn 564 tỷ đồng. Biên lãi gộp cải thiện từ 22% lên 28%. 

Bảo hiểm Petrolimex thu lãi 163 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành kế hoạch cả năm
Bảo hiểm Petrolimex thu lãi 163 tỷ đồng trong 6 tháng, hoàn thành kế hoạch cả năm.

Về hoạt động đầu tư tài chính, với doanh thu gần 20 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ và chi phí gấp 3,9 lần cùng kỳ nên lợi nhuận tăng nhẹ 5%, lên hơn 17 tỷ đồng. PGI chưa công bố đầy đủ thuyết minh BCTC quý II nên không rõ doanh thu và chi phí tài chính được ghi nhận từ nguồn nào. Bên cạnh đó, lợi nhuận khác tăng mạnh, gấp 7,9 lần cùng kỳ, lên gần 3 tỷ đồng nên sau khi trừ đi chi phí quản lý (tăng 3%), lợi nhuận ròng của PGI đạt gần 106 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ.

Lũy kế nửa đầu năm, lợi nhuận ròng của PGI tăng 49% so với cùng kỳ, đạt hơn 163 tỷ đồng với lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính lần lượt tăng 25% và 29%.

Năm 2021, PGI đặt mục tiêu đạt 202 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm 7% so với thực hiện năm 2020. Đồng nghĩa PGI đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm chỉ sau 6 tháng.

Linh Anh