10 xu hướng hàng đầu về phúc lợi nhân viên năm 2024

21:59 07/01/2024

Sự tăng lên về việc sử dụng dữ liệu phúc lợi để xây dựng chiến lược, phát hiện xu hướng và phân tích hiệu suất của các lợi ích phúc lợi đang là xu hướng không ngừng trong cộng đồng doanh nghiệp.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Đồng thời, các thông tin liên quan đến phúc lợi công ty và hỗ trợ dựa trên các sự kiện quan trọng về phúc lợi trong lịch cũng dự kiến sẽ tăng lên.

Một phần quan trọng của xu hướng này là việc thông minh hóa việc sử dụng các phúc lợi hiện có, trong đó các công ty đang cố gắng hài hòa tài nguyên và tận dụng các dịch vụ miễn phí hoặc tích hợp trong chính sách bảo hiểm. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng sẽ cần xem xét kỹ lưỡng về cách họ hỗ trợ nhân viên của mình.

Sự liên kết giữa Đa dạng, Công bằng và Thân thiện với Môi trường (DE&I) và phúc lợi đang ngày càng trở nên rõ ràng, với các sáng kiến CSR (Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp) và ESG (Chấp nhận Xã hội và Môi trường) đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Những người quản lý tuyến dưới đây sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hỗ trợ phúc lợi, đồng thời cũng tạo ra dấu hiệu về sự quan tâm đối với nhân viên thông qua hoạt động kinh doanh. Dự kiến sẽ có sự gia tăng về đào tạo người quản lý tuyến, tập trung vào vấn đề này.

Hướng tới tương lai, dự kiến sẽ có sự gia tăng về việc cung cấp giáo dục tài chính có mục tiêu chiến lược cho nhân viên, nhằm giúp họ hiểu rõ về chiến lược phúc lợi tài chính và đối mặt với thách thức trong lĩnh vực này.

Các biện pháp phòng ngừa sẽ chiếm ưu thế, với sự tập trung vào giảm yêu cầu bồi thường và sự vắng mặt thông qua cải thiện phúc lợi nhằm giảm tỷ lệ vắng mặt và yêu cầu bồi thường. Doanh nghiệp cũng sẽ chú trọng vào giáo dục, tăng cường nhận thức và khuyến khích hành vi tích cực để thúc đẩy sự thay đổi.

Sự kiểm tra sức khỏe sẽ ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt trong việc đặt nặng vào biện pháp phòng ngừa. Các doanh nghiệp hiện đang nhận ra giá trị của việc cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe với chi phí thấp, như một cách giúp nhân viên hiểu rõ rủi ro kinh doanh và sức khỏe cá nhân, và khuyến khích thay đổi hành vi để cải thiện tình trạng sức khỏe.

Tăng cường hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi theo giai đoạn cuộc sống, bao gồm các khía cạnh như sức khỏe của đàn ông, phụ nữ, khả năng sinh sản và gia đình, sẽ là các lĩnh vực chính mà doanh nghiệp sẽ tập trung vào trong tương lai.

Cuối cùng, sự chú trọng vào hỗ trợ đa dạng thần kinh tại nơi làm việc sẽ ngày càng tăng, từ chính sách và quy trình tuyển dụng, đến sự thích ứng với vai trò và môi trường làm việc, cùng việc đưa vào các đánh giá được tài trợ. Đây là một trong những lĩnh vực trọng tâm ngày càng được đánh giá cao trong doanh nghiệp hiện đại.

Phúc Linh