Vĩnh Phúc: Bảy tháng thu ngân sách tăng gần 10% so với cùng kỳ

21:09 10/08/2022

Thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính, trong 7 tháng đầu năm Vĩnh Phúc đã thu ngân sách 21.805 tỷ đồng, tăng 9,77% so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 68,3% mục tiêu 2022.

Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt và vượt mục tiêu tài chính 2022. Ảnh: Mai Hoàng.
Vĩnh Phúc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đạt và vượt mục tiêu tài chính 2022. Ảnh: Mai Hoàng. 

Số liệu từ Cục Thống kê Vĩnh Phúc cho thấy, trong 7 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt 21.805 tỷ đồng, tăng 9,77% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, nguồn thu nội địa ước đạt 18.247 tỷ đồng, tương đương 66,76% so với dự toán và tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan mạnh trong cộng đồng, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo ngành Thuế, ngành Tài chính và các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách.

Năm 2022, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc giao mục tiêu thu ngân sách là 31.892 tỷ đồng. Phấn đầu đạt và vượt mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục chỉ đạo ngành Thuế, Tài chính và các địa phương triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu ngân sách Nhà nước trong những tháng cuối năm.

Cùng với đó, Vĩnh Phúc yêu cầu cách ngành các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, quản lý chặt chẽ các khoản thu - chi ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí.

Thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến con người, an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ đọng chế độ, chính sách trên địa bàn.

Trong đó, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai hóa đơn điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp không phải trực tiếp đến cơ quan thuế cũng như các cơ quan liên quan để giải quyết các thủ tục về thuế, thúc đẩy chuyển đổi số của nền kinh tế, thay đổi phương thức quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, ngành Tài chính cùng các ngành và các địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính, giao nhiệm vụ thu hằng tháng, hằng quý cho từng đơn vị, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, rà soát từng nguồn thu, từng sắc thuế để bảo đảm thu kịp thời, thu đúng, thu đủ, sát với thực tế phát sinh.

Mai Hoàng