UBND TP. Hà Nội: Thu hút vốn FDI trong 2 tháng đầu năm là 36,7 triệu USD

22:27 13/03/2023

Trong tháng 2, TP. Hà Nội có 2.045 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 23.482 tỷ đồng (tăng 48% về số lượng doanh nghiệp và giảm 17% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước).

Ảnh minh họa
Hà Nội thu hút 36,7 triệu USD vốn FDI trong 2 tháng đầu năm

Lũy kế 2 tháng đầu năm, có 3.691 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 38.218 tỷ đồng (tăng 2% về số lượng doanh nghiệp và giảm 39% vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước); có 563 doanh nghiệp giải thể (giảm 2% so với cùng kỳ), số doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể là 562 doanh nghiệp (tăng 7%); 8.787 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 20%); 2.776 doanh nghiệp hoạt động trở lại (giảm 25,7%). Tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn Thành phố hiện có 353.704 doanh nghiệp.

Trong tháng 2, TP. Hà Nội thu hút 14,37 triệu USD vốn FDI. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2023, thu hút 36,7 triệu USD, trong đó: 39 Dự án mới với tổng vốn đầu tư 10,9 triệu USD; 12 lượt tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm 16,5 triệu USD và 41 lượt góp vốn với số vốn góp 9,3 triệu USD.

Về hoạt động huy động vốn, tháng 2/2023, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 4.948 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và tăng 1,9% so với thời điểm 31/12/2022. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 1%, tiền gửi thanh toán tăng 2,2% so với 31/12/2022.

Về hoạt động tín dụng, tháng 2/2023, tổng dư nợ tín dụng của các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 3.004 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và tăng 2% so với 31/12/2022. 

Trong tháng 2/2023, TP. Hà Nội đã giải quyết việc làm cho 14.095 lao động, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2022. Lũy kế 2 tháng đầu năm, đã giải quyết việc làm cho 27.870, đạt 17,2% kế hoạch năm. Đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm với tổng số lao động được phỏng vấn là 2.381 lao động; số lao động được tuyển dụng tại phiên là 805 lao động. 

Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 92,9% dân số. Số người tham gia BHYT là 7.747.157 người, tăng 3,93%, tương đương tăng 292.594 người so với cùng kỳ năm 2022; tăng 8.945 người, tăng 0,12% so với thời điểm 31/12/2022. Số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc 1.989.487 người, tăng 5,91% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 40,8% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 77.100 người, tăng 25,77% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm 1,6% lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 1.923.690 người, tăng 6,06% so với cùng kỳ năm 2022; tăng 7.483 người, chiếm 39% lực lượng lao động trong độ tuổi. 

Năm 2023, Hà Nội sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hồ sơ hành chính về đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, thuế, bảo hiểm, đất đai; công bố công khai, minh bạch toàn bộ các quy hoạch ngành, quy hoạch phân khu, kế hoạch sử dụng đất theo nhiều hình thức để doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận thông tin đầu tư; đẩy mạnh vai trò của các cơ quan xúc tiến đầu tư đối với tổ chức ngoại giao và khu vực kinh tế vốn đầu tư nước ngoài.

Trước đó, ngày 30/1, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, UBND TP. Hà Nội cam kết đồng hành ủng hộ doanh nghiệp liên quan đến các vấn đề thủ tục hành chính, thủ tục đất đai, hoạt động xuất nhập khẩu.

TP. Hà Nội đặt mục tiêu phấn đấu thu hút 30 - 40 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; vốn giải ngân đạt 20 - 30 tỷ USD trong giai đoạn 2021 - 2025. Trên cơ sở đó, thành phố định hướng thu hút FDI theo chiều sâu gắn với mục tiêu phát triển bền vững; ưu tiên những dự án chất lượng, sản phẩm có giá trị gia tăng và tính cạnh tranh cao.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cho biết, Thủ đô sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến gọi vốn đầu tư từ các thị trường trọng điểm như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu. Cùng với đó, TP. Hà Nối sẽ thúc đẩy phát triển kết cấu hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tăng cường liên kết khu vực đầu tư nước ngoài với đầu tư trong nước giữa bối cảnh mới của nền kinh tế.

Hà Vy