TX.Bến Cát, Bình Dương: 9 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.527 tỷ đồng

DNHN - Sáng 8/10, TX.Bến Cát tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 10, khóa XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị đã thông qua báo cáo công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng của năm 2021. 

Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 rất nặng nề nhưng tình hình thu hút đầu tư của thị xã vẫn tăng
Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 rất nặng nề nhưng tình hình thu hút đầu tư của thị xã vẫn tăng. 

Thị xã đã thu hút đầu tư được 547 dự án, trong đó vốn đầu tư trong nước 499 dự án, với tổng số vốn hơn 4.300 tỷ đồng; vốn đầu tư nước ngoài là 48 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 143 triệu đô la Mỹ.

Tổng giá trị sản xuất đạt 140.000 tỷ đồng, tăng 13,77% so với cùng kỳ, đạt 70,1% so với Nghị quyết HĐND thị xã thông qua. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt gần 2.527 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch tỉnh giao và Nghị quyết HĐND thị xã thông qua. Tổng chi ngân sách địa phương gần 1.194 tỷ đồng, tăng 123% so với cùng kỳ, đạt 116% kế hoạch. Để có được kết quả tích cực như trên, TX.Bến Cát đã chủ động, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, cùng sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp nhằm duy trì, khôi phục lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo đó, trong điều kiện vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phải cơ bản đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. Với tinh thần tập trung nhiệm vụ, Ban Thường vụ Thị ủy đã thống nhất xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và phân công nguồn lực thực hiện cụ thể.

Đồng thời, chỉ đạo các ngành, cơ quan tham mưu tận dụng thời gian giãn cách để tập trung nghiên cứu sâu các giải pháp nhằm phục hồi kinh tế, ổn định đời sống xã hội sau dịch.

Công tác bồi thường các dự án trọng điểm trên địa bàn được quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. 

T.X Bến Cát vừa chống dịch bệnh Covid-19 vừa phải cơ bản đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021
T.X Bến Cát vừa chống dịch bệnh Covid-19 vừa phải cơ bản đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2021. (Ảnh: Bộ Xây Dựng) 

Trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng được thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật của người dân.

Hội nghị cũng tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18-3-2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Hoàng Thu

Bài liên quan