Tiếp tục thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch PG Bank

20:12 02/10/2023

Sự biến động trong ban lãnh đạo của PG Bank đã diễn ra liên tục trong thời gian gần đây. Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, ông Nguyễn Phi Hùng đã thay thế ông Oliver Schwarzhaupt để giữ vị trí Chủ tịch HĐQT.

Ngày 2/10, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank) đã nhận được thông báo từ ông Nguyễn Phi Hùng, Chủ tịch HĐQT, về việc từ nhiệm khỏi vị trí này cùng với vai trò Thành viên HĐQT của ông. Lý do cho quyết định này được ông Hùng nêu rõ là vì lý do cá nhân.

Trong đơn từ nhiệm, ông Hùng đã thể hiện lòng biết ơn với sự tin tưởng và hỗ trợ của toàn thể nhân viên và đồng nghiệp tại PG Bank trong suốt thời gian ông phục vụ. Ông cũng nhấn mạnh việc từ nhiệm này là để đáp ứng nhu cầu cá nhân và đã gửi đơn xin từ nhiệm đến Đại hội đồng cổ đông và HĐQT PG Bank để được chấp thuận.

Tiếp tục thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch PG Bank
Tiếp tục thay đổi nhân sự cho vị trí Chủ tịch PG Bank.

Đáng chú ý, sự biến động trong ban lãnh đạo của PG Bank đã diễn ra mạnh mẽ trong thời gian gần đây. Trước đó, vào đầu tháng 7/2023, ông Nguyễn Phi Hùng đã thay thế ông Oliver Schwarzhaupt để giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, sau khi ông Schwarzhaupt từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân. Cựu Chủ tịch Schwarzhaupt cũng chỉ mới được bổ nhiệm vào tháng 5 cùng năm, và việc thay đổi Chủ tịch xảy ra chỉ sau 5 tháng.

PG Bank đã trải qua sự thay đổi đáng kể trong nhân sự cấp cao sau khi có sự xuất hiện của ba cổ đông mới. Không chỉ Chủ tịch, mà nhiều thành viên HĐQT khác cũng đã từ nhiệm trong thời gian qua. Ngày 14/9, Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Dũng cũng đã xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Ngoài ra, hai thành viên HĐQT nước ngoài là ông Oliver Schwarzhaupt và ông Nilesh Ratilal Banglorewala (là thành viên độc lập) cũng đã từ chức vào ngày 25/8/2023.

Hiện nay, trong tổng số 6 thành viên của HĐQT PG Bank, đã có tới 4 người xin từ nhiệm, chỉ còn lại hai người là ông Nguyễn Mạnh Hải và ông Đinh Thành Nghiệp.

Đáng chú ý khác, PG Bank đã bổ nhiệm ông Phạm Mạnh Thắng làm quyền Tổng Giám đốc vào đầu tháng 7/2023, và ông Thắng đã được bổ nhiệm chính thức vào ngày 15/9.

Vào ngày 23/10 tới đây, PG Bank sẽ tổ chức một Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tại Ninh Bình, trong đó có nhiều vấn đề quan trọng sẽ được xem xét và quyết định, bao gồm việc kiện toàn nhân sự HĐQT và Ban Kiểm soát, tăng vốn điều lệ, thay đổi tên thương mại và địa điểm trụ sở chính. Đại hội cũng sẽ thảo luận về phương án cơ cấu lại liên quan đến xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025.

P.V (t/h)