Quý II, lãi trước thuế của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB tăng 71%

DNHN - Quý II/2021, hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB đều cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ. Nguồn thu chính đem về khoản lãi tăng 60%, thu về hơn 4.990 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Thông tin từ báo cáo tài chính quý II mà Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB/HoSE) vừa công bố, lãi trước thuế trong quý tăng dù chi phí dự phòng rủi ro tín dụng kỳ này gấp 3,2 lần.

Cụ thể trong quý II/2021, hoạt động kinh doanh của ACB đều cho kết quả khả quan hơn cùng kỳ. Nguồn thu chính đem về khoản lãi tăng 60%, thu về hơn 4.990 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. 

Quý II, lãi trước thuế của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB tăng 71%
Quý II, lãi trước thuế của Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB tăng 71%.

Một số nguồn thu ngoài lãi cũng tăng mạnh như lãi từ hoạt động dịch vụ gấp đôi cùng kỳ (886 tỷ đồng), lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng 51% (232 tỷ đồng), lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 29% (92 tỷ đồng).

Ở chiều ngược lại, ACB vẫn có một số nguồn thu sụt giảm so với cùng kỳ như lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 86% (chỉ còn gần 45 tỷ đồng), hoạt động khác báo lỗ gần 21 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi gần 22 tỷ đồng do chi phí tăng cao hơn tốc độ tăng của thu nhập khác.

Kỳ này, ACB giảm 10% chi phí hoạt động, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng gấp 3,2 lần so với cùng kỳ. Kết quả, Ngân hàng lãi trước và sau thuế tăng lần lượt 71% và 70%, đạt hơn 3.248 tỷ đồng và hơn 2.588 tỷ đồng.

Hết nửa đầu năm 2021, ACB thu về khoản lãi trước và sau thuế cùng tăng 66% so với cùng kỳ, ghi nhận gần 6.353 tỷ đồng và gần 5.072 tỷ đồng.

Linh An

Tin liên quan