Nghệ An: Trích ngân sách 1.940 triệu đồng thực hiện hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định phê duyệt danh sách các đối tượng được hưởng hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021 với tổng kinh phí 1.940 triệu động…

Quyết định nêu trên nhằm thực hiện Nghị quyết 07/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND tỉnh Nghệ An về một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Theo danh sách được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt, có 4 địa phương được hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng, gồm các huyện: Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu. Tổng kinh phí hỗ trợ là 520 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ dùng để tập huấn nghiệp vụ du lịch và tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch. Đồng thời, có 4 bản được hỗ trợ chính sách phát triển du lịch cộng đồng, cụ thể: Bản Cọ Muồng (xã Châu Kim, huyện Quế Phong); bản Quang Phúc (xã Tam Đình, huyện Tương Dương); bản Yên Hòa (xã Mỹ Lỹ, huyện Kỳ Sơn); bản Hoa Tiến 1 (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu). Tổng nguồn kinh phí hỗ trợ 4 bản nêu trên là 220 triệu đồng để mua bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống và làm hệ thống biển báo, chỉ dẫn. 

  Du khách nhảy sạp cùng với những cô gái Thái tại điểm du lịch cộng đồng ở huyện Quỳ Hợp (Nghệ An)

Bên cạnh đó, có 12 hộ gia đình được hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, gồm các hộ: Hà Văn Ánh, Lô Văn Xô, Lô Văn Hai ở bản Cọ Muồng (xã Châu Kim, huyện Quế Phong); Kha Thị Lan, Quang Văn Khai, Lô Thị Túc ở bản Quang Phúc (xã Tam Đình, huyện Tương Dương); Kha Văn Nghệ, Lô Văn Đàn, Vi Văn Dũng ở bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, huyện Kỳ Sơn); Sầm Thị Bích, Lữ Văn Dậu, Vi Văn Minh ở bản Hoa Tiến 1 (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu). Tổng kinh phí hỗ trợ cho 12 hộ gia đình trên là 1.200 triệu đồng, dùng để trang bị nhà vệ sinh, mua trang thiết bị ban đầu. 

  Điểm du lịch cộng đồng Thác Sao Va ở miền Tây Nghệ An

Được biết, mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND tỉnh Nghệ An là: Đối với mô hình hộ gia đình hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ để mua sắm trang thiết bị nhà vệ sinh đạt chuẩn theo quy định của Tổng cục Du lịch. Hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ mua sắm trang thiết bị ban đầu để phục vụ khách du lịch; Đối với thôn, xóm, bản hỗ trợ 40 triệu đồng/thôn, xóm, bản để mua sắm bộ nhạc cụ, trang phục truyền thống phục vụ hoạt động văn nghệ. Hỗ trợ 15 triệu đồng/thôn, xóm, bản để lắp đặt hệ thống biển báo, biển chỉ dẫn, biển quảng cáo, thuyết minh; Đối với UBND cấp huyện hỗ trợ 80 triệu đồng/huyện để tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người dân. Hỗ trợ 100 triệu đồng/huyện để tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch cộng đồng. 

  Cồng chiêng là loại nhạc cụ không thể thiếu ở các điểm du lịch cộng đồng ở miền Tây Nghệ An

Tại Quyết định trên, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính có trách nhiệm tham mưu, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2021. UBND các huyện: Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương, Kỳ Sơn có trách nhiệm thanh, quyết toán kinh phí thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện theo quy định. Sở Du lịch có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan trong việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng năm 2021 theo quy định tại Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh và tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn theo quy định.

Văn Cương – Hương Giang

 

Tin liên quan