Ngân hàng Nhà nước họp bàn đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024

11:09 20/02/2024

Theo Thống đốc NHNN - Nguyễn Thị Hồng, tín dụng sẽ tiếp tục là trọng tâm trong năm 2023 và 2024. Do đó, hội nghị được tổ chức để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng từ những tháng đầu tiên của năm.

Cuối tháng 1/2024, tăng trưởng tín dụng đã giảm 0,6% so với đầu năm 2023, do đó Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn ngành nhằm thúc đẩy tín dụng ngân hàng trong năm 2024.

Theo Thống đốc NHNN - Nguyễn Thị Hồng, tín dụng sẽ tiếp tục là trọng tâm trong năm 2023 và 2024. Do đó, hội nghị được tổ chức để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng từ những tháng đầu tiên của năm.

Thống đốc cho biết, dự báo về lạm phát năm 2024 mang theo một số rủi ro, và từ đầu năm, NHNN đã thông báo mức tăng trưởng tín dụng dự kiến cho từng tổ chức tín dụng. Mức tăng trưởng này được xác định dựa trên các yếu tố tương tự như các năm trước, và các tổ chức tín dụng đã biết điểm số của mình để lập kế hoạch kinh doanh và điều hành.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức một Hội nghị trực tuyến toàn ngành nhằm thúc đẩy tín dụng ngân hàng trong năm 2024
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức một Hội nghị trực tuyến toàn ngành nhằm thúc đẩy tín dụng ngân hàng trong năm 2024.

Ngay từ đầu năm 2024, NHNN đã triển khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng trong việc cung ứng tín dụng, đồng thời cũng tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới gặp khó khăn và dự báo về lạm phát vẫn cao, NHNN đã xác định nhiều nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm để điều hành tín dụng trong năm 2024.

Đáng chú ý nhất là điều hành tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống các tổ chức tín dụng năm 2024 khoảng 15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế; nghiên cứu đổi mới công tác điều hành tăng trưởng tín dụng. Thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, kinh tế vĩ mô, lạm phát; khuyến khích tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng; Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; Đơn giản hóa thủ tục, hồ sơ vay vốn, tài sản bảo đảm để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn ngân hàng; Mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống, tiêu dùng, góp phần hạn chế “tín dụng đen”.

Theo NHNN, những biện pháp trọng tâm trên sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng ngân hàng năm 2024.

P.V (t/h)