Ngân hàng CSXH Quỳnh Lưu – Điểm sáng về hoạt động tín dụng chính sách

17:16 27/02/2024

Năm 2023 khép lại, NHCSXH huyện Quỳnh lưu (Nghệ An) tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động tín dụng chính sách. Qua đó, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương…

Nhìn lại năm 2023, mặc dù phải đối mặt với nhiều thách thức, nhưng Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Quỳnh Lưu đã nỗ lực để hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đó, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quỳnh Lưu đã đề ra mục tiêu và hoạch định nhiệm vụ, giải pháp cho hoạt động năm 2024…

Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quỳnh Lưu tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023.
Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quỳnh Lưu tổ chức phiên họp thường kỳ quý IV năm 2023.

Điểm sáng trong hoạt động tín dụng chính sách…

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động cho thấy, trong năm 2023, NHCSXH Quỳnh Lưu tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động tín dụng chính sách. Sở dĩ có được thành quả này là nhờ Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH Quỳnh Lưu đã bám sát chỉ đạo của cấp trên và của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện để tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ đề ra nên đã gặt hái được những kết quả quan trọng, cụ thể:

Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đến ngày 31/12/2023 đạt 828,2 tỷ đồng, tăng 114,5 tỷ đồng (+16,3%) so với năm 2022, hoàn thành 100% kế hoạch; vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương 5,4 tỷ đồng, tăng 988 triệu đồng, hoàn thành 116,3% kế hoạch; vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân, tiền gửi tiết kiệm của tổ viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) 118,8 tỷ đồng, tăng 14,7 tỷ đồng, hoàn thành 97,5% kế hoạch giao. Tổng dư nợ tín dụng chính sách đạt 827,2 tỷ đồng, tăng 114,1 tỷ đồng (+16,01%) so với năm 2022, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra 8,01% (cao hơn cùng kỳ năm trước +2,01%), trong đó: Tăng trưởng các chương trình tín dụng được giao hằng năm tăng 76,6 tỷ đồng, các chương trình cho vay theo Nghị quyết số 11/NQ-CP là 37,5 tỷ đồng, đưa dư nợ các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP đạt 56,8 tỷ đồng.

Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Hương (thuộc đối tượng hộ mới thoát nghèo), trú tại xóm 3, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu đã có điều kiện mua sắm máy móc để phát triển xưởng mộc dân dụng cho thu nhập ổn định
Nhờ nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi, gia đình chị Nguyễn Thị Hương (thuộc đối tượng hộ mới thoát nghèo), trú tại xóm 3, xã Quỳnh Bá, huyện Quỳnh Lưu đã có điều kiện mua sắm máy móc để phát triển xưởng mộc dân dụng cho thu nhập ổn định.

Song song với việc tập trung cho vay các chương trình tín dụng chính sách, NHCSXH huyện Quỳnh Lưu cũng đã chú trọng nâng cao chất lượng tín dụng và chất lượng hoạt động ủy thác. Đồng thời, công tác giải ngân và xử lý, thu hồi nợ, đặc biệt là nợ tồn đọng được quan tâm thực hiện mang lại kết quả tốt. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường… Nhờ vậy, doanh số cho vay trong năm 2023 đạt 217,7 tỷ đồng; doanh số thu hồi nợ đạt 103,4 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ thu hồi nợ gốc đến hạn đạt 93,22%. Tính đến 31/12/2023, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh là 998 triệu đồng, chiếm 0,12%/tổng dư nợ (-0,01% so với đầu năm), trong đó nợ quá hạn 341 triệu đồng, chiếm 0,04%/tổng dư nợ (-0,01 so với đầu năm). Toàn huyện có 26/33 xã không có nợ quá hạn (tăng 01 xã so với năm 2022).

Đáng ghi nhận hơn, trong năm 2023, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu có 6.674 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn từ NHCSXH. Vốn tín dụng chính sách đã hỗ trợ vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 1,9 ngàn lao động; giúp 318 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 8.780 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 34 căn nhà ở xã hội cho các đối tượng thu nhập thấp; giải ngân  cho 13 hộ gia đình vay vốn mua máy vi tính và thiết bị học trực tuyến cho HSSV... Qua đó, góp phần ổn định và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đầu tư tín dụng ưu đãi các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn toàn huyện.

Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Lưu phổ biến chủ trương chinh sách các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cho người dân.
Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Lưu phổ biến chủ trương chinh sách các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ cho người dân.

Từ kết quả đạt được cho thấy, năm 2023, NHCSXH huyện Quỳnh Lưu đã tích cực triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả trong công tác huy động nguồn lực nhằm bảo đảm đủ nguồn vốn để giải ngân kịp thời các chương trình tín dụng được giao đến các đối tượng thụ hưởng.

Mục tiêu hướng đến con số 9…

Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được trong năm 2023, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quỳnh Lưu đã thống nhất đề ra 9 mục tiêu cho hoạt động năm 2024, đó là:

Thứ nhất, hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch về nguồn vốn, đảm bảo thực hiện tốt các chương trình tín dụng chính sách tại địa phương, trong đó quan tâm thực hiện tốt các chỉ tiêu huy động nguồn vốn tại địa phương được cấp trên giao.

Thứ hai, hoàn thành 100% kế hoạch dư nợ các chương trình tín dụng, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng dư nợ tối thiểu 10% so với năm 2023.

Thứ ba, kiểm soát tốt chất lượng tín dụng.

Huyện Quỳnh Lưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi năm 2023.
Huyện Quỳnh Lưu tổ chức tập huấn nghiệp vụ ủy thác vay vốn tín dụng chính sách ưu đãi năm 2023.

Thứ tư, phấn đấu tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,05%/tổng dư nợ và giảm 03 xã không có nợ quá hạn so với năm 2023.

Thứ năm, hoàn thành 100% kế hoạch thu lãi theo chỉ tiêu cấp trên giao.

Thứ sáu, xây dựng và tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra trên tất cả các kênh, các cấp.

Thứ bảy, tập huấn nghiệp vụ ủy thác cho 100% cán bộ Hội chuyên trách cấp xã, Ban giảm nghèo cấp xã, Trưởng thôn và cán bộ Ban quản lý Tổ TK&VV.

Thứ tám, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác và mạng lưới Tổ TK&VV, phấn đấu tổ xếp loại tốt đạt 100%; không có Tổ trưởng Tổ TK&VV có tuổi đời trên 65 tuổi.

Thứ chín, tăng cường cơ sở vật chất, tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ.

 Hoạch định giải pháp thực hiện nhiệm vụ…

Để hoàn thành mục tiêu, Ban đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH huyện Quỳnh Lưu đã hoạch định giải pháp và giao cho Ban điều hành NHCSXH, các tổ chức nhận ủy thác, thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Giám đốc NHCSXH huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Quý Thái - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Quỳnh Bảng.
Giám đốc NHCSXH huyện Quỳnh Lưu Nguyễn Quý Thái - Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra hoạt động tín dụng chính sách tại xã Quỳnh Bảng.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW, Kết luận số 06-KL/TW của Ban Bí thư; trọng tâm, trình bổ sung hoàn thành chỉ tiêu nguồn vốn ủy thác địa phương năm 2024. Khai thác tối đa nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác năm 2024; tranh thủ nguồn vốn trung ương, tích cực huy động nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn tiền gửi của các tổ chức, cá nhân; tiền gửi tiết kiệm thông qua Tổ TK&VV. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm. Chỉ đạo rà soát, nắm bắt nhu cầu vay vốn các chương trình tín dụng làm cơ sở bình xét vay vốn NHCSXH.

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn diện trên các kênh, các cấp và thực hiện ngay từ đầu năm; nâng cao chất lượng công tác quản lý nợ và xử lý nợ tại các địa phương; theo dõi, giám sát, đôn đốc các tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác cấp xã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban quản lý Tổ TK&VV, việc sử dụng vốn của người vay theo quy định. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp củng cố nâng cao chất lượng tín dụng, chất lượng hoạt động ủy thác và mạng lưới Tổ TK&VV; tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố Ban quản lý Tổ TK&VV theo hướng trẻ hóa đội ngũ Tổ trưởng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; chỉ đạo thực hiện tốt công tác truyền thông và triển khai dịch vụ Mobile Banking của NHCSXH đến với khách hàng…

Tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 đã kịp thời
Tín dụng chính sách theo Nghị quyết số 11 đã kịp thời "tiếp sức" cho Trường Mầm non tư thục Ánh Dương ở địa bàn xã Quỳnh Hưng (huyện Quỳnh Lưu) có điều kiện hoạt động trở lại sau đại dịch Covid-19.

Giao Ban điều hành Phòng giao dịch NHCSXH huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên và của Huyện ủy – HĐND - UBND huyện về công tác tín dụng chính sách để tham mưu Ban đại diện Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác tín dụng chính sách trên địa bàn; trình UBND huyện trích chuyển ngân sách địa phương ủy thác qua NHCSXH cho vay các đối tượng chính sách; tiếp tục rà soát, xác định nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác; tham mưu trình cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn vốn để thực hiện, đảm bảo 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, HSSV có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn…

Cùng với đó, triển khai thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao; tích cực, chủ động thực hiện công tác huy động các nguồn vốn đảm bảo nguồn lực thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng kế hoạch năm 2024, trong đó đẩy mạnh công tác huy động tiền gửi từ các tổ chức, cá nhân theo lãi suất thị trường tại điểm giao dịch xã theo hướng ổn định, bền vững. Tập trung thu hồi nợ đến hạn kịp thời, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các chương trình tín dụng đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của người nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chủ động phối hợp với phòng, ban, ngành, cơ quan có liên quan, các tổ chức nhận ủy thác, UBND cấp xã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các chính sách tín dụng. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm củng cố và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách.

Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ chức nhận ủy thác trên địa bàn để triển khai hiệu quả nguồn vốn tin dụng chính sách ưu đãi cho các đối tượng thụ hưởng kịp thời trong quý 1/2023.
Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Lưu tổ chức Hội nghị giao ban với các tổ chức nhận ủy thác trên địa bàn để triển khai hiệu quả nguồn vốn tin dụng chính sách ưu đãi cho các đối tượng thụ hưởng kịp thời trong quý 1/2023.

Phối hợp với các tổ chức nhận ủy thác tiếp tục xây dựng và thực hiện phương án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới Tổ TK&VV và Ban quản lý Tổ TK&VV; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác các cấp cập nhật phần mềm quản lý tín dụng chính sách và sắp xếp, lưu giữ hồ sơ của các tổ chức nhận ủy thác, Tổ TK&VV. Bố trí cán bộ tham mưu, giúp việc thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát theo chương trình kế hoạch; tăng cường công tác kiểm tra nội bộ; phối hợp hỗ trợ các tổ chức nhận ủy thác nâng cao chất lượng trong công tác kiểm tra. Tiếp tục tham mưu Chủ tịch UBND cấp xã tăng cường các biện pháp bảo vệ đảm bảo an toàn tại phiên giao dịch tại xã. Phối hợp với các cơ quan báo chí ở trung ương, địa phương triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền. Tập trung triển khai thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số của NHCSXH trong năm 2024 và những năm tiếp theo đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Giao các tổ chức nhận ủy thác cấp huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách tín dụng ưu đãi đến các đối tượng thụ hưởng; chỉ đạo hội, đoàn thể cấp xã tăng cường, bố trí cán bộ tham gia dự họp cùng với Tổ TK&VV để tuyên truyền, giám sát, chứng kiến việc bình xét đối tượng vay vốn; nhận diện, xác nhận đối tượng vay vốn, hướng dẫn người vay hoàn thiện hồ sơ vay vốn theo quy định. Chủ động rà soát, xây dựng phương án củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới Tổ TK&VV và đội ngũ Tổ trưởng Tổ TK&VV đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chú trọng chỉ đạo triển khai thực hiện huy động tiền gửi của tổ chức, cá nhân theo lãi suất thị trường tại xã đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao theo hướng ổn định, bền vững.

Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu Đặng Ngọc Minh – Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Lưu dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Quỳnh Minh.
Bí thư Huyện đoàn Quỳnh Lưu Đặng Ngọc Minh – Thành viên Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Quỳnh Lưu dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng chính sách tại xã Quỳnh Minh.

Tổ chức rà soát, đánh giá kế hoạch sử dụng vốn có hiệu quả và đề nghị cho vay nâng mức tối đa, cho vay bổ sung dư nợ các chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo đến 100 triệu đồng không phải đảm bảo tiền vay. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị cơ sở, Tổ TK&VV. Tích cực chỉ đạo hội, đoàn thể cấp xã chú trọng kiểm tra trước, trong và sau khi cho vay; nghiêm túc thực hiện kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổ TK&VV và sử dụng vốn của người vay theo quy định, đảm bảo chất lượng; chủ động xử lý các tồn tại, sai sót trong phạm vi quyền hạn của tổ chức hội nhận ủy thác. Chủ động phối hợp với NHCSXH huyện chỉ đạo, hướng dẫn các hội, đoàn thể cấp xã, Ban quản lý Tổ TK&VV thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động ủy thác, cập nhật phần mềm quản lý tín dụng chính sách và sắp xếp lưu giữ hồ sơ của tổ chức hội, đoàn thể nhận ủy thác, Tổ TK&VV. Chỉ đạo hội, đoàn thể cấp xã nâng cao trách nhiệm trong hoạt động giao dịch tại xã và tham gia giao ban đầy đủ với NHCSXH huyện và địa phương vào các phiên giao dịch tại xã; có trách nhiệm quản lý, bảo quản các loại bảng, biển phổ cập thông tin tại điểm giao dịch xã. Triển khai hiệu quả hoạt động truyền thông tín dụng chính sách xã hội; phối hợp và cùng với NHCSXH huyện triển khai dịch vụ Mobile Banking nhằm hỗ trợ cán bộ tổ chức hội, Ban quản lý Tổ TK&VV và khách hàng sử dụng tiện ích dịch vụ tài chính do NHCSXH cung cấp.

Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện này tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023.
Hội Nông dân huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện này tổ chức tập huấn nghiệp vụ tín dụng chính sách năm 2023.

Có thể khẳng định, năm 2023 khép lại, Quỳnh Lưu đã đánh dấu một mốc son về sự nỗ lực vượt bậc của Ban đại diện Hội đồng quản trị, Ban điều hành NHCSXH huyện và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác từ công tác tham mưu, chỉ đạo, điều hành tới việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại cơ sở để hoàn thành khối lượng công việc lớn nhất trong các năm kể từ khi thành lập đến nay. Tin rằng, với những kết quả đạt được trong năm 2023 sẽ là cơ sở tạo động lực cho NHCSXH huyện Quỳnh Lưu tiếp tiếp nỗ lực để hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2024.

Hoàng Lan