Ngân hàng ACB đề xuất chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 25%

23:52 24/03/2023

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT), ACB dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ là 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt.

Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 20.058 tỷ đồng, tăng 17,2% so với năm 2022.

Ngân hàng ACB đề xuất chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 25%
Ngân hàng ACB đề xuất chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 25%.

Công ty dự kiến tổng tài sản 2023 có thể đạt 668.788 tỷ đồng, tăng 10% so với năm ngoái. Tiền gửi (bao gồm giấy tờ có giá) và dư nợ cho vay ước đạt lần lượt 495.411 tỷ đồng và 453.836 tỷ đồng, tăng 8,1% và 9,7%. Mức tăng hạn mức tín dụng thực tế sẽ được điều chỉnh khi được NHNN cấp bổ sung. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Theo tờ trình của Hội đồng quản trị (HĐQT), ACB dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ là 25%, trong đó 15% bằng cổ phiếu và 10% bằng tiền mặt. Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành hơn 506 triệu cổ phiếu để chia cổ tức 2022 với tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 15 cổ phiếu mới. Thời gian thực hiện đợt chia cổ tức dự kiến trong quý III/2023.

Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận có thể sử dụng chia cổ tức sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia theo kết quả kiểm toán tại thời điểm 31/12/2022. Người sở hữu quyền nhận cổ phiếu sẽ không được phép chuyển nhượng quyền này. Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được tự do chuyển nhượng.

Trường hợp có thể hoàn tất kế hoạch phát hành trên, vốn điều lệ của ACB dự kiến tăng từ 33.774 tỷ đồng lên 38.840 tỷ đồng. Sau khi chia cổ tức, Dragon Financial Holdings Limited vẫn là cổ đông lớn duy nhất tại ACB với tỷ lệ sở hữu 6,92% vốn điều lệ ngân hàng.

PV (t/h)