#tăng trưởng dương

Sáu động lực giúp kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng dương

Sáu động lực giúp kinh tế Việt Nam năm 2021 tăng trưởng dương

Theo Tổng cục Thống kê, tăng trưởng kinh tế năm 2021 ước tính đạt 2,58% so với năm trước, đây là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kinh tế Italia tăng trưởng dương quý thứ 6 liên tiếp

Kinh tế Italia tăng trưởng dương quý thứ 6 liên tiếp

Tốc độ tăng trưởng cao trong quý II/2022 đánh dấu quý thứ sáu liên tiếp kinh tế Italy có mức tăng trưởng dương, bắt đầu từ quý I/2021 khi nền kinh tế bắt đầu thoát khỏi suy thoái kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra.