#Cao su Tây Ninh báo lãi

Doanh thu quý III giảm, Cao su Tây Ninh vẫn báo lãi gấp 3,7 lần

Doanh thu quý III giảm, Cao su Tây Ninh vẫn báo lãi gấp 3,7 lần

Công ty CP Cao su Tây Ninh phát sinh thêm 1,5 tỷ đồng chi phí lãi vay, trong khi cùng kỳ không ghi nhận. Kết quả TRC vẫn lãi ròng hơn 32 tỷ đồng trong quý III/2021, gấp 3,7 lần cùng kỳ.

Cao su Tây Ninh báo lãi quý II chỉ còn hơn 20%

Cao su Tây Ninh báo lãi quý II chỉ còn hơn 20%

Chi phí tăng cùng với việc lợi nhuận từ thanh lý cao su (lợi nhuận khác) sụt giảm đáng kể đã khiến lợi nhuận ròng quý II/2021 của Công ty CP Cao su Tây Ninh giảm 79% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 3 tỷ đồng.