#AEON Việt Nam

AEON Việt Nam công bố Tổng giám đốc mới

AEON Việt Nam công bố Tổng giám đốc mới

Ngày 14/6, AEON Việt Nam đã công bố Tổng giám đốc mới là ông Furusawa Yasuyuki. Theo tập đoàn đến từ Nhật Bản, việc thay đổi nhân sự cấp cao lần này nằm trong chiến lược tái cấu trúc nhân sự nhằm tập trung nâng cao khả năng cạnh tranh và gia tăng lợi nhuận thông qua 3 chiến lược: chuyển đổi số, chuyển đổi vùng và tập trung vào khu vực châu Á; cải cách chuỗi cung ứng; cải cách trong hoạt động quản trị , kết nối nguồn lực tạo sức mạnh tổng hợp và tối ưu hóa giá trị.