#trả cổ tức

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp trả cổ tức tỷ lệ 25%

Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên sắp trả cổ tức tỷ lệ 25%

Công ty CP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên dự kiến phát hành hơn 10 triệu cổ phiếu trả cổ tức, nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020.

Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài sẽ chi hơn 52 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài sẽ chi hơn 52 tỷ đồng tạm ứng cổ tức

Ước tính Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài sẽ cần chi hơn 52 tỷ đồng cho lầm tạm ứng cổ tức này. Theo kế hoạch được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên, NCT dự kiến chi trả cổ tức 2021 với tổng tỷ lệ 75%, tương ứng hơn 196 tỷ đồng.

Sonadezi Long Thành dự chi gần 55 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức

Sonadezi Long Thành dự chi gần 55 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức

Công ty CP Sonadezi Long Thành sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp).

Thế giới Di động sắp trả cổ tức tỷ lệ 60%

Thế giới Di động sắp trả cổ tức tỷ lệ 60%

Với hơn 475 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến Công ty CP Đầu tư Thế giới Di động sẽ chi hơn 475 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông theo phương án tiền mặt.

Khí Việt Nam GAS dự chi 5.700 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Khí Việt Nam GAS dự chi 5.700 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông

Tổng Công ty CP Khí Việt Nam sẽ trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 30% (1 cp được nhận cổ tức 3,000 đồng). Với hơn 1,9 tỷ cp đang lưu hành, GAS dự chi 5.700 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đầu tư Sài Gòn VRG dự kiến trả cổ tức 2021 tỷ lệ tối thiểu 20%

Đầu tư Sài Gòn VRG dự kiến trả cổ tức 2021 tỷ lệ tối thiểu 20%

Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG dự kiến trả cổ tức tỷ lệ tối thiểu 20%. Năm 2020, doanh nghiệp này lên kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt, dự chi 159 tỷ đồng.