LienVietPostBank chào bán 265 triệu cổ phiếu ra công chúng

13:59 31/03/2022

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank, HoSE: LPB) vừa có thông báo chào bán 265 triệu cổ phiếu ra công chúng, giá chào bán 10.000 đồng/1 cổ phiếu với tổng giá trị vốn huy động 2.650 tỷ đồng.

LienVietPostBank dự kiến phát hành 265 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100 : 21,395; cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền mua, 100.000 quyền mua được mua thêm 21.395 cổ phiếu mới.

Giá chào bán được công bố là 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương số tiền dự kiến huy động được là 2.650 tỷ đồng. 

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông được quyền mua thêm cổ phần là 6/4. Thời gian thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua là từ ngày 14/4 đến ngày 4/5, thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phiếu là từ ngày 14/4 đến ngày 6/5.

Thông báo cụ thể như sau:

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

PV