HDBank kỳ vọng lãi tỷ USD trong năm 2025

21:20 07/03/2022

Trong chiến lược 5 năm (2021-2025), HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân trên 25% mỗi năm, đến 2025 ước đạt khoảng 1 tỷ USD.

Trong Hội nghị đầu tư quốc tế theo chuỗi sự kiện của Quỹ quốc tế EFG Hermes, Ngân hàng TMCP Phát triển nhà TP HCM (HDBank - HDB) đã chia sẻ kế hoạch năm 2022 với định hướng tăng trưởng cao.

Cụ thể, ban lãnh đạo ngân hàng kỳ vọng thu nhập hoạt động tăng từ 23% - 25% so với năm 2021, lợi nhuận và các chỉ tiêu sinh lời thuộc top cao trong ngành.

HDBank kỳ vọng lãi tỷ USD trong năm 2025
HDBank kỳ vọng lãi tỷ USD trong năm 2025.

Trong đó doanh thu từ kinh doanh bảo hiểm theo kế hoạch sẽ gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Đại diện HDBank tiết lộ mảng kinh doanh này còn dư địa phát triển rất lớn nhờ ngân hàng có lợi thế cạnh tranh tại các đô thị loại hai và thị trường nông thôn, nơi thu nhập của người dân đang tăng lên và sự quan tâm đối với sản phẩm bảo hiểm ngày một lớn.

Cùng với đó, trong chiến lược 5 năm (2021-2025), HDBank đặt kế hoạch lợi nhuận trước thuế tăng trưởng bình quân trên 25% mỗi năm, và đến 2025 ước đạt khoảng 1 tỷ USD.

Năm 2021, HDBank lãi trước thuế đạt 8.070 tỷ đồng, tăng 39% và hoàn thành 111% kế hoạch, chỉ số ROE và ROA lần lượt đạt 23,3% và 1,9%, cao hơn năm trước.

Tại 31/12/2021, tổng tài sản hợp nhất của ngân hàng đạt hơn 374.000 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Vốn chủ sở hữu đạt 30.790 tỷ, tăng 25% giúp hệ số an toàn vốn CAR (chuẩn Basel II) đạt trên 14%.

PV