Hà Nội bổ sung hơn 1,5 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng phòng, chống dịch dịp Tết Nguyên đán

17:30 27/01/2022

Ngày 27/1/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Quyết định số 409/QĐ-UBND về việc bổ sung đối tượng, mức và kinh phí thăm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Theo đó, TP Hà Nội quyết định bổ sung đối tượng, mức thăm Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với cơ sở y tế công lập do Trung ương Bộ, ngành quản lý và các phòng y tế quận, huyện, thị xã là 15.000.000 đồng/đơn vị.

UBND thành phố cũng bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã để triển khai phương án thăm Tết Nguyên đán đối với các tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền 1,544 tỷ đồng. Nguồn kinh phí từ nguồn dự phòng ngân sách cấp thành phố năm 2022.

UBND thành phố giao Sở Y tế chịu trách nhiệm về việc đề xuất khái toán kinh phí, đối tượng, mức thăm Tết Nhâm Dần 2022; chịu trách nhiệm giao dự toán cho đơn vị trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Bổ sung kinh phí cho Sở Y tế và bổ sung có mục tiêu cho các quận, huyện, thị xã để triển khai phương án thăm Tết Nhâm Dần năm 2022 đối với các tổ chức triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tổng số tiền là 1.544.000.000 đồng, từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp TP năm 2022.

Chủ tịch UBND TP giao Sở Y tế chịu trách nhiệm về việc đề xuất khai toán kinh phí, đối tượng, mức thăm Tết Nhâm Dần 2022. Chịu trách nhiệm giao dự toán cho đơn vị trực thuộc để tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị được giao dự toán xây dựng dự toán chi tiết, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng chế độ, đúng đối tượng và quyết toán theo quy định quản lý tài chính hiện hành, nộp trả ngân sách TP phần kinh phí còn dư (nếu có) theo quy định.

PV