Gói thầu XD hệ thống cống tại Hà Đông: Ngoài An Xuân Thịnh, năng lực của Cty Sông Đà 9 thế nào?

DNHN - Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh dù bị nhiều doanh nghiệp khởi kiện vì liên quan đến một số tranh chấp nhưng vẫn trúng gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho khu vực Hà Đông, còn trong thi công xây lắp thì Công ty CP Sông Đà 9 - đơn vị liên danh cùng trúng gói thầu trên cũng dính hàng loạt công trình không hoàn thành kế hoạch năm 2018…

Gói thầu xây dựng số 4 là gói thầu đầu tiên của Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá

Đang bị kiện ở miền Nam vẫn trúng thầu ở miền Bắc?

Như Doanh nghiệp & Hội nhập đã phản ánh, để trúng được gói thầu nêu trên, thì Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh – Công ty CP Sông Đà 9 đã vượt qua 2 nhà thầu. Đó là Công ty TNHH Xây dựng Nishimatsu; và  Liên danh Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty TNHH Moriokagumi.

Được biết, giá trúng thầu của Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh – Công ty CP Sông Đà 9 là 834,185 tỷ đồng. Gói thầu số 4 thuộc Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, TP. Hà Nội. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng hơn 16.293 tỷ đồng. Trước vấn đề nêu trên, có lẽ nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: Vậy, Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh – Công ty CP Sông Đà 9 có năng lực ra sao?

Đối với Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh, theo tài liệu PV có được, hiện nay Tòa án nhân dân Quận 7 đã thụ lý những đơn vị khởi kiện Công ty TNHH Xây dựng Thương mại An Xuân Thịnh gồm: Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai; Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Hồng Lĩnh; Công ty CP Cấp thoát nước; Công ty CP PT XNK TM Hương Giang. Nguyên nhân của các vụ khởi kiện này là quan hệ tranh chấp như: “Hợp đồng dịch vụ; Hợp đồng mua bán hàng hóa; Hợp đồng thầu phụ”. Trong các vụ khởi kiện nêu trên, điển hình là Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai khởi kiện yêu cầu Công ty TNHH Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh thanh toán tổng số nợ tới hạn là 1.706.983.327 đồng, cùng với lãi quá hạn là 93.457.327 đồng.

Tác giả của nhiều công trình không hoàn thành kế hoạch?

Nhắc đến Công ty CP Sông Đà 9, có thể nói đây là đơn vị thi công xây lắp trong năm 2018 có nhiều công trình không hoàn thành kế hoạch. Theo tài liệu PV có được, tháng 4/2019 đơn vị này đã có văn bản báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 có nêu rõ nội dung “kiểm điểm thực hiện các hợp đồng thi công xây lắp 2018”, cụ thể:

Đối với Công trình thủy điện Nam Thuen1 hoàn thành 86% kế hoạch giá trị sản lượng (63,5 tỷ/74 tỷ). Một trong những lý do không hoàn thành kế hoạch vì phát sinh công tác khoan nổ và gia cố mái SĐ10 không đáp ứng được cường độ thi công; Poyry chưa xuất bản thiết kế phạm vi từ hạ lưu nhà máy đến Adit 1 nên không đạt khối lượng kế hoạch.

Đối với Thủy điện Tân Thượng hoàn thành 78% giá trị sản lượng năm (68,4 tỷ/87,54 tỷ). Về tiến độ công trình chưa hoàn thành thi công bê tông 3 khoang tràn bờ trái, chưa hoàn thành công tác lắp đặt dầm tràn theo kế hoạch. Kênh xả chưa hoàn thành công tác đào hố móng, chưa triển khai gia cố mái và đổ bê tông kênh xả. Kênh dẫn chưa hoàn thành thi công bê tông kênh dẫn theo kế hoạch. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch gồm: “Công tác đào đất đá thường xuyên bị gián đoạn do chưa chủ động nguồn thuốc nổ, dừng công tác khoan nổ từ đầu tháng 8/2018; công tác bê tông nhà máy, bê tông cụm đầu mối: do công tác thi công hố móng không đạt kế hoạch, thiếu nhân công thi công bê tông, công tác sản xuất cốt liệu chưa kịp thời, thiết bị phục vụ thi công còn thiếu, thường xuyên bị hỏng; chưa triển khai thi công 3 ca liên tục, đơn vị thi công chưa thực sự nỗ lực để hoàn thành kế hoạch đề ra…vv…”.

Công trình Thủy điện Sơn Giang hoàn thành thi công toàn bộ các hạng mục công trình ngày 30/9/2018, chậm 02 tháng so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch vì chưa chủ động trong công tác chuẩn bị và tổ chức thi công. Phạm vi công việc theo hợp đồng có sự thay đổi, thiết kế BVTC thường xuyên được hiệu chỉnh.

Bãi thải xỉ Nhà máy nhiệt điện Long Phú hoàn thành 8% giá trị sản lượng kế hoạch năm (5,3 tỷ/67,5 tỷ). Cụ thể là chưa triển khai thi công công tác xử lý nền và đắp bao đê. Nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch gồm: Công tác thương thảo, ký phụ lục bổ sung hơp đồng chậm sơ với kế hoạch ( chậm 3 tháng); Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp vật liệu xử lý nền và gia cố mái đê bao chưa đạt kế hoạch (chậm 3 tháng); Công trường triển khai thi công đại trà chậm so với kế hoạch. Bênh cạnh đó, Gói thầu F2 – Cải tạo kênh chưa triển khai thi công nạo vét sông.

Ngoài những công trình chưa hoàn thành kế hoạch như đã nêu trên, thì tại báo cáo về công tác đầu tư cũng nêu những tồn tại như: Chưa có chiến lược đúng, hiệu quả về công tác thị trường và đấu thầu; công tác quản lý cơ giới vật tư từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc còn yếu; công tác thu vốn ở nhiều công trình chưa hoàn thành theo kế hoạch: Pake, Tân Thượng, Đắc Mi 2; tiến độ thi công một số công trình còn chậm; Công nợ lớn, chưa có giải pháp cho việc thu hồi công nợ khó đòi; Việc khắc phục các tồn tại của công tác báo cáo, tài chính còn chậm; công tác thoái vốn các khoản đầu tư tài chính còn chậm, không đạt kết quả theo kế hoạch.

Đặc biệt, tổng giá trị sản lượng dở dang đến ngày 31/12/2018 toàn Công ty là 284,16 tỷ đồng. Trong đó, giá trị bên A giữ 7,64 tỷ; chênh lệch giấ 50,08 tỷ; chưa nghiệm thu 226,43 tỷ.

Công ty CP Sông Đà 9 ban hành văn bản số 169CT/TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ngày 25/3/2019, Công ty CP Sông Đà 9 đã ban hành văn bản số 169CT/TCKT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin báo cáo hợp nhất năm 2018. Nội dung giải trình: Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 giảm so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chính của lợi nhuận sau thuế giảm như trên là do trong năm 2018 doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh và thu nhập từ hoạt động tài chính của công ty mẹ giảm so với năm 2017, do đó lợi nhuận sau thuế trên báo cáo hợp nhất đã kiểm toán năm 2018 giảm so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, từ những nội dung nêu trên có thể khiến dư luận không khỏi hoài nghi về năng lực của Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại An Xuân Thịnh – Công ty CP Sông Đà 9 đối với gói thầu số 4 xây dựng hệ thống cống cho khu vực Hà Đông vừa trúng. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm rõ và thông tin tới bạn đọc…

Xuân Hoàng, Vũ Nhi, Nguyễn Xuân

Tin liên quan