FLC Faros tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng: Hành vi cấm bị khởi tố

23:40 28/08/2022

FLC Faros đã tăng vốn điều lệ gấp 2.867 lần từ 1,5 tỷ đồng vào tháng 3/2014, lên 4.300 tỷ đồng vào tháng 3/2016 trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán, thuộc hành vi bị cấm.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông tin về việc tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros - FLC Faros (mã chứng khoán: ROS) và khẳng định đây là hành vi bị cấm theo Luật Doanh nghiệp.

Cụ thể, việc tăng khống vốn điều lệ trên xảy ra tại FLC Faros trước khi niêm yết trên thị trường chứng khoán vừa được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố là hành bị cấm được quy định tại khoản 5 Điều 16 Luật Doanh nghiệp: “Kê khai khống vốn điều lệ, không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; cố ý định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.”

FLC Faros tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng: Hành vi cấm bị khởi tố
FLC Faros tăng khống vốn điều lệ từ 1,5 tỷ lên 4.300 tỷ đồng: Hành vi cấm bị khởi tố.

Theo quy định pháp luật, hoạt động phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp không phải là công ty đại chúng trước khi niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong đó, doanh nghiệp thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ với Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Xem lại lịch sử việc tăng vốn điều lệ của một số công ty thuộc “nhóm FLC;” trong đó có ROS đều được các doanh nghiệp này thực hiện trước khi lên sàn. Theo đó, FLC Faros đã tăng vốn điều lệ gấp 2.867 lần từ 1,5 tỷ đồng vào tháng 3/2014, lên 4.300 tỷ đồng vào tháng 3/2016.

Các doanh nghiệp này đều thực hiện tăng vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; đồng thời, không thuộc sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán và không chịu quản lý, giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Tài chính.

Theo thông tin từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong thời gian qua, cơ quan quản lý đã xây dựng hệ thống giám sát, phát hiện giao dịch bất thường trên thị trường chứng khoán bao gồm nhiều cấp: Sở giao dịch chứng khoán là đơn vị giám sát tuyến đầu, có trách nhiệm giám sát, phát hiện các dấu hiệu bất thường trong giao dịch cổ phiếu, hoạt động của tổ chức niêm yết, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là đơn vị giám sát tuyến trên, dựa trên cơ sở báo cáo giám sát của Sở giao dịch chứng khoán sẽ tiến hành kiểm tra làm rõ các dấu hiệu bất thường xử lý theo quy định...

Ngày 25/8, Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) đã ra quyết định hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu ROS của Công ty CP Xây dựng FLC Faros. Số lượng chứng khoán bị hủy niêm yết là hơn 567 triệu cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Ngày hủy niêm yết có hiệu lực là 5/9/2022.

Lý do HoSE đưa ra là doanh nghiệp đã vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp mà Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết bắt buộc, nhằm bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư. Đây là trường hợp theo quy định tại điểm o, khoản 1, điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. 

Linh Anh