Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ bế mạc, ra mắt Ban chấp hành khóa XIX nhiệm kỳ 2020- 2025

DNHN - Ngày 28/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã ra mắt và bế mạc Đại hội.

Ông Bùi Minh Châu tái đắc cử Bí thư tỉnh ủy Phú Thọ.

Trước đó, chiều ngày 27/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã họp, tiến hành hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, các chức danh: Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh uỷ; bầu Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ.

Với tín nhiệm cao, 15 đồng chí đã được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Bùi Minh Châu - Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%. Đồng chí Hoàng Công Thuỷ - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ khoá XVIII và đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu 53/53, đạt tỷ lệ 100%.

Hội nghị đã bầu 11 đồng chí vào Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Đồng chí Đinh Công Thực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 tiếp tục được bầu giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Đại hội, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Bùi Minh Châu - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã phát biểu cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của các đại biểu, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn tỉnh, đây là trọng trách và là niềm vinh dự đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định định: Để thực hiện thăng lợi phương châm chiến lược của Đại hội là "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dượng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, các giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ, đẩy mạnh đổi mưới sáng tạo, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng Phú Thọ là tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc". Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ khoá XIX sẽ đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết một lòng, sát cánh cùng với các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh, kiên định với mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, trung thành với Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội, chấp hành thực hiện nghiêm túc Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Phát huy truyền thống, kinh nghiệm quý báu của Đảng bộ, kế thừa những thành tựu của công cuộc đổi mới, kết quả thực hiện hiệm vụ chính trị giai đoạn 2015 - 2020, để khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX và Chương trình hành động; tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện hiệu quả khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, lĩnh vực mũi nhọn để Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. 

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Thọ.


Những nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID-19 còn diến biến phức tạp, tác động đến sự phát triển KT-XH của tỉnh, để hoàn thành mục tiêu của giai đoạn 2020-2025 mà Đại hội đề ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Giữ vứng và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, Ban chấp hành tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phong cách, lề lối làm việc, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể Ban Chấp hành trong việc quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để khai thác những tiềm năng, thế mạnh phát triển KT- XH, củng cố quốc phòng, an ninh, cải thiện, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Tập thể Ban Chấp hành sẽ thực hiện tốt Quy chế và Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình. Đề cao trách nhiệm cá nhân và tính tiên phong, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của từng đồng chí Uỷ viên Ban chấp hành, rèn luyện đạo đức, lối sống: Cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện để có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng bộ và nhân dân giao phó. Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, uy tín và kết quả công tác của từng đồng chí trên mỗi cương vị được giao. Mỗi quyết sách, hành động phải toàn tâm, toàn ý phát triển và bảo vệ lợi ích của Đảng, của nhân dân, vì sự phát triển chung của tỉnh và đất nước.

Đại hội tập trung thực hiện tốt khâu đột phá về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh để thu hút nguồn lực xã hội, các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng then chốt, các lĩnh vực, địa bàn có tiềm năng lợi thế với 6 nhóm nhiệm vụ và 8 giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kim Sen

Tin liên quan