Bảo hiểm Quân Đội muốn tăng vốn lên 1.430 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu

DNHN - Giá trị phát hành cổ phiếu của Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội tương ứng 130 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của doanh nghiệp này sẽ tăng từ 1.300 tỷ đồng lên mức 1.430 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, ngày 29/06/2021, Tổng Công ty CP Bảo hiểm Quân Đội (MIG/HoSE) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 28/06/2021.

Theo kế hoạch, MIG sẽ thực hiện chia cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 10:01 (người sở hữu 10 cp nhận được 01 cp mới). Tổng số cổ phiếu được phát hành theo tỷ lệ này là 13 triệu cp, giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 130 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của MIG sẽ tăng từ 1.300 tỷ đồng lên mức 1.430 tỷ đồng.

MIG ghi nhận lợi nhuận trước và sau thuế trong quý I/2021 cùng tăng 28% so với cùng kỳ năm trước, lần lượt đạt gần 47 tỷ đồng và hơn 37 tỷ đồng. Trên thị trường, giá cổ phiếu MIG đang tăng trần lên mức 20,700 đồng/cp (tăng 6,98% so với giá tham chiếu), đồng thời tăng hơn 31% so với đầu năm 2021.  

Bảo hiểm Quân Đội muốn tăng vốn lên 1.430 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu
Bảo hiểm Quân Đội muốn tăng vốn lên 1.430 tỷ đồng nhờ phát hành cổ phiếu.

MIG có vốn điều lệ thực góp 1.300 tỷ đồng và có 66 công ty thành viên trên nhiều tỉnh thành trên cả nước. Trụ sở chính đặt tại tầng 15, toà nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, quận Đống Đa, Hà Nội. Công ty kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, bao gồm các nghiệp vụ về bảo hiểm gốc, tái bảo hiểm và đầu tư tài chính.

MIG là công ty con của Ngân hàng TMCP Quân Đội. Tính đến ngày 25/12/2020, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) nắm giữ 68,37% - tương ứng 88.885.206 cổ phiếu. Đại diện sở hữu gồm: ông Uông Đông Hưng - Chủ tịch HĐQT nắm giữ 44,44% và ông Vũ Hồng Phú - Phó Chủ tịch HĐQT nắm giữ 23,93%.

Cơ cấu cổ đông của MIG tại ngày 25/12 gồm cổ đông trong nước nắm giữ 98,77% - trong đó, có 10 cổ đông tổ chức nắm giữ 79,88% và 1.238 cổ đông cá nhân nắm giữ 18,90%. Cổ đông nước ngoài nắm giữ 1,23% - trong đó có 1 tổ chức nắm giữ 1,15% và 25 cá nhân nắm giữ 0,08%.

Linh Anh

Tin liên quan