Long An đề ra mục tiêu giảm 5-10% số vụ, người chết và bị thương do tai nạn giao thông

23:33 27/02/2024

Năm 2024 thực hiện theo chủ đề “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”, Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An tiếp tục đề ra mục tiêu giảm từ 5% đến 10% cả 3 tiêu chí.

Đó là 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương do tai nạn giao thông, đồng thời phòng tránh các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do phương tiện tham gia giao thông gây ra. Để thực hiện mục tiêu giảm tai nạn giao thông (TNGT) nêu trên, theo tin từ Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh thì Sở sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp như: Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về công tác bảo đảm trật tự ATGT năm 2024 trên địa bàn tỉnh, đề ra giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ tiêu giảm tai nạn giao thông cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ 2023 từ 5% đến 10%.

Long An tiếp tục đề ra mục tiêu giảm từ 5% đến 10% số vụ, người chết và bị thương do tai nạn giao thông
Long An tiếp tục đề ra mục tiêu giảm từ 5% đến 10% số vụ, người chết và bị thương do tai nạn giao thông.

Tiếp tục phát động phong trào thi đua nâng cao ý thức trách nhiệm của người thực thi công vụ trong lĩnh vực bảo đảm trật tự ATGT. Kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực thi pháp luật, phối hợp, kết hợp đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm TTATGT (Sở GTVT sẽ tham mưu UBND tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông qui mô cấp tỉnh trong tháng 11/2024).

Nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức ATGT trong trường học, trong đó tập trung giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên khi tham gia giao thông. Trong đó, tập trung triển khai thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg, ngày 21/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự ATGT cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới.

Chỉ đạo các phòng, đơn vị trong ngành thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm; tổ chức giao thông khoa học, hợp lý; bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông gắn với rà soát, xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, vướng mắc trong công tác đảm bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh (Sở GTVT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo trật tự ATGT đối với các địa phương, đơn vị trong năm 2024).

Uyển Nhi