Bồi thường đất đai theo giá thị trường: Quan trọng là cách triển khai để người dân được hưởng lợi

Bồi thường đất đai theo giá thị trường: Quan trọng là cách triển khai để người dân được hưởng lợi

Từ việc TPHCM kiến nghị bồi thường đất đai theo giá thị trường cho thấy, câu hỏi đặt ra là cách làm sẽ như thế nào để không bị rơi vào tình trạng mất kiểm soát do thao túng và thổi giá.
1 2 3