Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân lần thứ III

Tin tức | 17:25:00 06/06/2020

DNHN - Vừa qua, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN Quận Thanh Xuân lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Tham dự Đại hội có 115 đại biểu đại diện cho 70 chi bộ Đảng thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN quận Thanh Xuân. Đặc biệt, đại biểu tham dự có các đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Bí thư Thường trực Quận uỷ; đồng chí Võ Đăng Dũng, Uỷ viên Thường vụ Quận uỷ, Phó Chủ tịch UBND quận; đồng chí Biện Hoà An, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Với tinh thần “ Tăng cường công tác xây dựng Đảng vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển bền vững”, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN quận Thanh Xuân lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội khóa II; đồng thời đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để tiếp tục lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiêm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Quận giai đoạn 2020 – 2025, tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ( khóa XV).

Đại biểu bỏ phiếu tại Đại hội

Theo đó, nhiệm kỳ vừa qua, với tinh thần đoàn kết thống nhất cao của tập thể Đảng ủy, Chi ủy các Chi bộ, của đội ngũ cán bộ, đảng viên; sự phối hợp vào cuộc của Lãnh đạo các đơn vị - doanh nghiệp trực thuộc, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN quận Thanh Xuân cơ bản đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính trị được giao; các đơn vị - doanh nghiệp đã có nhiều cố gắng trong việc đóng góp vào công tác thu ngân sách của Quận; đời sống người lao động cơ bản ổn định, các chính sách theo quy định được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và hoạt động của các tổ chức Đoàn thể dần từng bước được quan tâm, đổi mới, thiệt thực và phù hợp với tính chất, đặc thù của Khối Doanh nghiệp tư nhân; một số nội dung  công tác của Đảng bộ cơ bản đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó Bí thư Thường trực Quân ủy ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN quận đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế; đồng thời đề nghị Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN quận phát huy tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tập trung trí tuệ, tiếp tục thảo luận, phân tích làm rõ những nguyên nhân khách quan, chủ quan, rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục hạn chế, xây dựng Đảng bộ Khối ngày càng vững mạnh.

15 đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 

Bước vào nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài KVNN quận Thanh Xuân đề ra 3 nhiệm vụ trọng tâm. Thứ nhất, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phất triển kinh tế - xã hội Quận. Thứ hai, tăng cường công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội góp phần xây dựng đợn vị, địa phương an toàn. Thứ 3, tăng cường công tác xây dựng Đảng; chú trọng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các Đoàn thể nhân dân và tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên trong các đơn vị - doanh nghiệp trực thuộc; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 27/02/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ( khóa XV). 

Tại Đại hội, các Đại biểu đã bầu được Ban chấp hành Đảng bộ khoá III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí. Tại phiên thứ nhất, BCH đã bầu Ban thường vụ gồm 5 đồng chí. Trong đó, đồng chí Nguyễn Văn Minh được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Trần Quốc Huy được bầu làm Phó bí thư Đảng bộ, chủ nhiệm UB kiểm tra.

Thảo Trang

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập