Thị trường thương mại di động tại Việt Nam đã sẵn sàng

Thị trường thương mại di động tại Việt Nam đã sẵn sàng

Cơ sở hạ tầng Internet của Việt Nam hiện đang được đánh giá tốt nhất với tốc độ cao và độ bao phủ hơn 60% tổng dân số, bao gồm cả vùng nông thôn. Thị trường đã sẵn sàng, người tiêu dùng đã sẵn sàng, đây là thời cơ chín mùi cho doanh nghiệp tận dụng các nguồn lực để bứt phá ngoạn mục trong lĩnh vực thương mại di động.
1 2

Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập 2018

Điều hòa nhiệt độ Casper