Xuất nhập khẩu cả nước tăng 25,7%, đạt hơn 454 tỷ USD

DNHN - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan công bố, tính đến 15/9/2021, tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước đạt 454,58 tỷ USD, tăng 25,7%, tương ứng tăng 93,07 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng cục Hải quan ghi nhận, trong nửa đầu tháng 9/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu (XNK) của cả nước đạt 24,65 tỷ USD, giảm 19,2% (giảm 5,84 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021. Về xuất khẩu trong nửa đầu tháng 9/2021, kim ngạch của cả nước đạt 11,57 tỷ USD, giảm 27,1% (giảm 4,31 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 8/2021. Trị giá xuất khẩu giảm do kim ngạch của một số nhóm hàng chủ lực giảm. Cụ thể là, điện thoại các loại và linh kiện giảm 838 triệu USD (giảm 26%); máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 645 triệu USD (giảm 24,6%); sắt thép các loại giảm 473 triệu USD (giảm 49,1%); máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 418 triệu USD (giảm 23,9%)... Ở chiều nhập khẩu, tổng kim ngạch đạt 13,08 tỷ USD, giảm 10,5% (giảm 1,54 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 8/2021.

 Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ 01/01/2021 đến 15/9/2021 và cùng kỳ năm 2020. 

Trị giá nhập khẩu hàng hóa giảm chủ yếu ở một số nhóm hàng, như: máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 601 triệu USD (giảm 15,6%); máy móc, thiết bị, dụng cụ & phụ tùng khác giảm 231 triệu USD (giảm 11,1%); than các loại giảm 147 triệu USD (giảm 51,5%)... Cũng theo Tổng cục Hải quan, với kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 9/2021 nêu trên đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/9/2021 đạt 454,58 tỷ USD, tăng 25,7%, tương ứng tăng 93,07 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 314,96 tỷ USD, tăng 29,3% (tương ứng tăng tới 71,43 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 139,62 tỷ USD, tăng 18,3% (tương ứng tăng 21,64 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/9/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 4,19 tỷ USD.

Theo Thời báo Tài chính

Tin liên quan