Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp bán dẫn

09:44 28/02/2024

Đến năm 2045, Việt Nam mục tiêu trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành này.

Tại buổi làm việc lấy ý kiến dự thảo Đề án "Phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, định hướng đến năm 2045" ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã nhấn mạnh mục tiêu đẩy nhanh tiến độ thực hiện để Việt Nam có khả năng tự mình tham gia sâu vào quy trình thiết kế và sản xuất các vi mạch bán dẫn hiện đại. Ông Dũng cũng tuyên bố rằng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tập trung tổng hợp ý kiến từ các bên liên quan để hoàn thiện Đề án và sớm trình Chính phủ trong quý 1/2024.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, Việt Nam sẽ tập trung vào việc đào tạo đội ngũ kỹ sư có khả năng tham gia vào mọi giai đoạn của chuỗi giá trị sản xuất vi mạch bán dẫn, từ front-end đến back-end, cũng như trong quá trình đóng gói và kiểm thử sản phẩm. Kế hoạch này dự kiến sẽ đào tạo được 50.000 kỹ sư để phục vụ cho ngành công nghiệp bán dẫn tại tất cả các công đoạn trong chuỗi giá trị.

Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp bán dẫn
Việt Nam sẽ đào tạo 50.000 kỹ sư cho ngành công nghiệp bán dẫn.

Đến năm 2045, Việt Nam mục tiêu trở thành một trong những mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu, với đội ngũ kỹ sư và chuyên gia đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành này.

Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), đã chia sẻ tổng quan về quá trình và kết quả nghiên cứu, xây dựng Đề án. NIC đã tiến hành khảo sát các doanh nghiệp, viện nghiên cứu, và trường đại học kỹ thuật hàng đầu của Việt Nam để đánh giá năng lực đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Đồng thời, NIC cũng đã thu thập ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước để đánh giá nhu cầu và khả năng đào tạo của Việt Nam đến năm 2030 và 2045.

NIC cũng đã tổ chức làm việc để đánh giá nhu cầu của các doanh nghiệp, tập đoàn và cơ sở đào tạo quốc tế trong lĩnh vực bán dẫn có tiềm năng đầu tư và hợp tác với Việt Nam. Từ đó, NIC sẽ phối hợp với các chuyên gia người Việt Nam tại Silicon Valley và các doanh nghiệp, trường đại học hàng đầu về ngành công nghiệp bán dẫn để tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn cho giảng viên, sinh viên và kỹ sư mong muốn tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn.

Tại buổi làm việc, các đại diện từ các cơ quan, doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, và các chuyên gia người Việt Nam ở trong và ngoài nước đã đánh giá cao sự cần thiết và nội dung của Dự thảo Đề án, đồng thời đóng góp nhiều ý kiến và kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp bán dẫn. Các ý kiến này nhất trí với đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhấn mạnh vào vai trò của các doanh nghiệp công nghệ lớn, các doanh nghiệp nhà nước và việc liên kết doanh nghiệp-trường đại học.

P.V (t/h)