Mức xuất siêu của Việt Nam còn thấp và thiếu tính bền vững

DNHN - Mức xuất siêu hiện nay còn thấp, thiếu tính bền vững, nguy cơ nhập siêu vẫn còn hiện hữu. Thế nhưng kim ngạch xuất khẩu có sự tăng trưởng

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm tới na,y xuất nhập khẩu vẫn là những trụ cột tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Trong tháng 7/2022, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tiếp tục ghi nhận mức tăng khá. Trong đó, xuất khẩu ước đạt 30,32 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước, nhập khẩu ước đạt 30,3 tỷ USD, tăng 3,4%. 

Ảnh minh họa
Từ đầu năm tới nay xuất nhập khẩu vẫn là những trụ cột tăng trưởng kinh tế của Việt Nam.

Từ đầu năm 2022 tới nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 216,35 tỷ USD, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm trước với 30 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 91,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó điện thoại và linh kiện có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất, đạt 33,7 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 31,7 tỷ USD, tăng 14,7%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 24,9 tỷ USD, tăng 24,1%; hàng dệt may đạt 22,1 tỷ USD, tăng 19,8%; giày dép đạt 14,1 tỷ USD, tăng 19,6%. Đáng chú ý là khu vực kinh tế trong nước ngày càng khẳng định vai trò đóng góp của mình khi có giá trị kim ngạch xuất khẩu 7 tháng 56,99 tỷ USD, tăng 17%, cao hơn mức tăng 15,7% của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài - FDI (kể cả dầu thô), chiếm 26,3% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 3,2 tỷ USD, tăng 56,2% so với cùng kỳ năm 2021; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 192 tỷ USD, tăng 16%; nhóm hàng nông, lâm sản ước đạt 14,6 tỷ USD, tăng 5,4%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 6,6 tỷ USD, tăng 32,9%.

Hầu hết các thị trường xuất khẩu đều đạt mức tăng khá cao. Trong đó, Trung Quốc là thị trường có quan hệ thương mại hai chiều lớn nhất với ước tính 103,1 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2021; trong đó, xuất khẩu ước đạt 30,4 tỷ USD, tăng 6,5%. Hoa Kỳ đứng ở vị trí thứ 2 với ước tính 76 tỷ USD về thương mại hai chiều, tăng 20,7%; trong đó, xuất khẩu đạt 67,1 tỷ USD, tăng 24,3%. Hàn Quốc là thị trường có kim ngạch xuất nhập khẩu đứng ở vị trí thứ 3 với 51,3 tỷ USD, tăng 21,2%; trong đó, xuất khẩu ước đạt 13,9 tỷ USD, tăng 14,5%. ASEAN có kim ngạch 2 chiều ước đạt 49 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt giá trị 20,6 tỷ USD, tăng 27,1%. Thị trường EU có kim ngạch 2 chiều ước đạt 37,1 tỷ USD; trong đó xuất khẩu ước đạt 27,9 tỷ USD, tăng 22%. Nhật Bản có kim ngạch hai chiều ước đạt 27,5 tỷ USD; trong đó xuất khẩu đạt 13,4 tỷ USD, tăng 12,9%. Cũng trong 7 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 215,59 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.

Do xuất khẩu tăng cao hơn nhập khẩu nên trong 7 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục duy trì mức xuất siêu với 764 triệu USD. Mức xuất siêu tuy không cao nhưng cũng là tín hiệu tốt cho sự phục hồi của nền kinh tế nếu so cùng kỳ năm trước cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 3,31 tỷ USD. 

Ảnh minh họa
Mức xuất siêu còn thấp có thể suy ghiamr vào cuối năm.

Theo Tổng cục Thống kê, trong các giải pháp hạn chế nhập siêu, giải pháp cơ bản vẫn là nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản xuất trong nước đối với hàng nhập khẩu hoặc khi xuất khẩu. Bên cạnh đó, cần đẩy nhanh công nghiệp hỗ trợ, giảm thiểu tính gia công, lắp ráp để giảm phụ thuộc nhập khẩu. Ngoài ra, cần có giải pháp để ứng phó với việc tăng giá USD, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, khi tỷ giá VND/USD và tỷ giá thương mại hàng hóa đã giảm hơn 2 năm.

Tổng cục Thống kê cũng đưa ra nhận định, mức xuất siêu hiện nay còn thấp, thiếu tính bền vững, nguy cơ nhập siêu vẫn luôn hiện hữu. Nhập siêu không chỉ tác động đến kinh tế vĩ mô (cán cân thanh toán, tỷ giá hối đoái, công nợ ngoại tệ, lạm phát…) mà còn tác động không tốt đến tăng trưởng kinh tế, đòi hỏi phải có giải pháp ngăn chặn.

Dù vậy, cần phải tiếp tục đẩy mạnh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh để duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh, bắt kịp với đà phục hồi và các xu hướng phát triển mới của quốc tế, Đồng thời, tận dụng tốt những lợi thế từ các Hiệp định thương mại tự do (FTAs) với hầu hết các thị trường trọng điểm trên thế giới, tạo ra một xung lực lớn cho hoạt động sản xuất và xuất khẩu.

P.V

Bài liên quan