Kinh tế 2023 có nhiều khó khăn, dự báo GDP tăng 6,5%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, vấn đề lạm phát toàn cầu, đặc biệt là lạm phát của các nền kinh tế lớn, các đối tác của Việt Nam khó có thể kết thúc trong 1-2 tháng tới và có thể kéo dài thêm và chắc chắn sẽ sang năm 2023.