Bộ Công Thương yêu cầu rà soát cấp phép đại lý xăng dầu sau loạt sai phạm

Bộ Công thương đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn quản lý, rà soát quy trình cấp giấy chứng nhận đại lý, cửa hàng bán lẻ xăng dầu; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của đơn vị kinh doanh xăng dầu theo thẩm quyền.

Talkshow 17/1/2023: Khơi thông nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa