Tổng tài sản của Dược phẩm Imexpharm tăng 9,4% so với đầu năm

DNHN - Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Công ty CP Dược phẩm Imexpharm tăng 9,4% so với đầu năm, lên 2.294 tỷ đồng; trong đó hơn 51% là tài sản ngắn hạn.

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm (IMP/HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2021 cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.

Theo đó, quý vừa qua, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của Imexpharm chỉ bằng 81,4% và gần 70% so với quý IV/2020; đạt lần lượt 396,5 tỷ đồng và 138 tỷ đồng.

Chi phí lãi vay trong 3 tháng cuối năm 2021 của công ty này giảm gần 14% còn chi phí bán hàng được kiểm soát chặt hơn, với mức giảm xấp xỉ 58% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ (5%).

Tổng tài sản của Dược phẩm Imexpharm tăng 9,4% so với đầu năm
Tổng tài sản của Dược phẩm Imexpharm tăng 9,4% so với đầu năm.

Kết quả, Imexpharm lãi ròng gần 66,6 tỷ đồng trong quý IV/2021, tương đương bằng 95% so với cùng kỳ năm 2020 và lũy kế cả năm đạt hơn 189 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ 20,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản của Imexpharm tăng 9,4% so với đầu năm, lên 2.294 tỷ đồng; trong đó hơn 51% là tài sản ngắn hạn bao gồm 2 khoản lớn có mức tăng mạnh là tương đương tiền và đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Cụ thể, công ty này tăng lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 3 tháng từ 1,1 tỷ đồng hồi đầu năm lên 225 tỷ đồng tính đến cuối kỳ và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn hơn 111 tỷ đồng.

Đồng thời, nợ phải trả đến cuối năm của Imexpharm tăng gần 37%, lên hơn 500 tỷ đồng, bao gồm 263,7 tỷ đồng vay và nợ thuê tài chính. Trong năm, doanh nghiệp này phát sinh khoản vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 92 tỷ đồng.

PV

Bài liên quan