Tổng kết 20 năm triển khai thực hiện tín dụng chính sách tại Phú Thọ

07:41 17/09/2022

Ngày 16/9/2022, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng chính sách (TDCS) xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 - 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ - Hồ Đại Dũng phát biểu tại hội nghị.

Sau 20 năm đi vào hoạt động, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ngân hàng CSXH Trung ương, từ 3 chương trình cho vay TDCS, đến nay Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đã triển khai cho vay 20 chương trình TDCS. Hiện tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt gần 5.180 tỉ đồng, tăng 27,43 lần so với cuối năm 2002; tốc độ tăng trưởng bình quân trên 17%/ năm. Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng trên địa bàn đạt 5.170 tỉ đồng, tăng 27,81 lần so với cuối năm 2002, với số khách hàng còn dư nợ 110.980 khách hàng. Tỉ lệ nợ xấu chiếm 0,11%/tổng dư nợ, giảm 0,64% so với thời điểm cuối năm 2002.

Từ các chương trình TDCS đã và đang triển khai góp phần hỗ trợ trên 785.600 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác vay vốn; hỗ trợ trên 78.200 hộ thoát nghèo; 215.800 lao động được tạo việc làm; hỗ trợ kinh phí cho trên 7.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; tạo điều kiện cho trên 97.000 học sinh sinh viên được vay vốn để trang trải chi phí học tập; hỗ trợ xây mới, cải tạo và sửa chữa 345.200 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; hỗ trợ mua, sửa chữa, xây mới 339 căn nhà ở xã hội và trên 15.700 căn nhà cho hộ nghèo…

Tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện TDCS giai đoạn 2002 - 2022
Tập thể và cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 20 năm thực hiện TDCS giai đoạn 2002 - 2022.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Hồ Đại Dũng và đồng chí Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam Hoàng Minh Tế ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Ngân hàng CSXH trong 20 năm qua. Các đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp chủ động thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với TDCS, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong triển khai thực hiện TDCS trên địa bàn.

Đặc biệt quan tâm gắn triển khai TDCS với các chương trình, mục tiêu, kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương trong từng giai đoạn.Hằng năm quan tâm bố trí một phần ngân sách địa phương bổ sung nguồn vốn cho vay TDCS. Bên cạnh đó, tập trung công tác quản trị, điều hành, củng cố tổ chức, nâng cao năng lực hoạt động của Ban đại diện Hội đồng quản trị các cấp và các tổ chức có liên quan đến hoạt động TDCS; các tổ chức chính trị xã hội tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng lồng ghép có hiệu quả các chương trình cho vay, thực hiện tốt các nội dung ủy thác nhằm đảm bảo chất lượng hoạt động TDCS trên địa bàn. 

Sau 20 năm thực hiện các chương trình TDCS đến các đối tượng thụ hưởng là hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác đã góp phần làm giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn 5,89% và tỷ lệ hộ cận nghèo còn 4,68%.

PV