Thủ tướng Chính phủ không xem xét bổ sung các dự án điện gió

DNHN - Bộ Công Thương báo cáo, kiến nghị từ tháng 9 đến tháng 12/2020 Không bổ sung các dự án điện gió mới vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

Bộ Công Thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Bộ Công Thương tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020.

Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, đến nay quy mô công suất các dự án nguồn điện gió được bổ sung vào Quy hoạch VII điều chỉnh đã ở mức cao, với 11.800 MW. Tuy nhiên, trong đó mới chỉ có 538 MW được đưa vào vận hành tính tới cuối năm 2020, còn khoảng 11.262 MW đang được triển khai.

Ngày 18/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản 196/TTg-CN về kết quả rà soát danh mục các dự án điện gió đã hoàn thành công tác thẩm định.

Văn bản 196/TTg-CN cho hay, Bộ Công Thương đã có các báo cáo số 7201/BCT-ĐL ngày 25/9/2020, số 7408/BCT-ĐL ngày 2/10/2020 và số 10052/BCT-ĐL ngày 28/12/2020 về danh mục các dự án điện gió rà soát theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ý kiến của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và kiến nghị của Bộ Công Thương ngày 30/12/2020 về bổ sung Nhà máy điện gió Kỳ Anh MK tại Hà Tĩnh vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Do đó, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến, không xem xét bổ sung các dự án Bộ Công Thương báo cáo kiến nghị tại các văn bản nêu trên vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh mà đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Quy hoạch điện VIII).

Bộ Công Thương được yêu cầu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Đề án Quy hoạch điện VIII theo nhiệm vụ được phân công tại Nghị quyết số 01/NQ-CP (ngày 1/1/2021) đảm bảo chặt chẽ, khoa học.

Trong đó cần phải đảm bảo cơ cấu các nguồn điện phù hợp với chủ trương và định hướng phát triển năng lượng quốc gia trong từng giai đoạn và khả năng cung cấp của năng lượng sơ cấp, đồng thời bảo đảm an toàn, ổn định, hiệu quả tốt cho đất nước. 

Văn bản 7201/BCT-ĐL, Bộ Công Thương đã đề nghị bổ sung 6.400 MW điện gió mới vào Quy hoạch điện, ngoài 4.800 MW điện gió đã có và 7.000 MW điện gió được Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung thêm vào Quy hoạch điện hồi tháng 6/2020.

Theo Bộ Công Thương, việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho bổ sung quy hoạch với 6.400 MW điện gió mới này là bởi Bộ tiếp tục nhận được đề nghị của nhiều địa phương ở các khu vực Tây Nam bộ, Tây Nguyên, Bắc Trung bộ, Nam Trung bộ với tổng công suất lên tới gần 50.000 MW và ý kiến chỉ đạo của Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ về phát triển một số dự án điện gió.

Tuy nhiên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có những tính toán cho thấy, hệ thống truyền tải điện hiện tại đang gặp khó khăn khi đáp ứng nhu cầu truyền tải của các dự án điện gió (4.800 MW) và mặt trời (8.935 MW) đã được bổ sung vào quy hoạch. EVN cũng cho hay, nếu tính thêm 7.000 MW điện gió được Chính phủ thông báo sẽ bổ sung quy hoạch điện thì tình trạng không giải tỏa được do lưới truyền tải còn tiếp tục tăng lên.

Cụ thể, cuối năm 2021 chỉ có thể giải tỏa khoảng 3.100 MW (đạt 44%); cuối năm 2022 có thể giải tỏa khoảng 4.290 MW (đạt 61%) và tới cuối năm 2023 có thể giải tỏa được cỡ 5.070 MW (đạt 72%).

Do thời gian thẩm định riêng lẻ các dự án điện gió đến khi trình Quy hoạch điện VIII không còn nhiều, ngày 5/10/2020, Bộ Công Thương cũng thông báo với các địa phương việc tạm dừng xem xét thẩm định bổ sung quy hoạch các dự án điện gió vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh.

PV

Tin liên quan