Thanh tra "vạch" sai phạm chất chồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra

23:35 18/05/2022

Thanh tra tỉnh Kon Tum đề nghị Giám đốc Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai thu hồi nộp ngân sách số tiền hàng trăm triệu đồng phát hiện sai phạm qua thanh tra.

Thanh tra tỉnh Kon Tum vừa ban hành văn bản xác định: Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra tổ chức thực hiện bán đấu giá tài sản (cây cao su và cây điều gắn liền với đất không thu tiền sử dụng đất theo Luật Đất đai 2013) không đúng với phương án sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 905/QĐ-UBND ngày 12/9/2017.

Thanh tra xác định, việc bán đấu giá tài sản gắn liền với đất và buông lỏng quản lý trên đã gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, DN có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cùng với đó, buông lỏng quản lý dẫn đến một số cá nhân và người dân lấn chiếm đất để trồng cây cao su và cây keo (hiện đã chặt hạ còn để lại gốc khoảng 2,2ha) trên diện tích Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra đang quản lý; nhưng không xác định được đối tượng lấn chiếm là 30,20ha tại xã Ngọc Réo, huyện Đắk Hà.

Thanh tra
Thanh tra "vạch" sai phạm chất chồng của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra.

Thanh tra tỉnh giao Trưởng phòng Nghiệp vụ 2 làm thủ tục chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiến hành điều tra làm rõ sự việc bán đấu giá; và việc lấn chiếm đất để trồng cây cao su và cây keo.

Qua thanh tra, còn phát hiện nhiều tồn tại, sai phạm liên quan đến Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Dra như: Người dân lấn chiếm hơn 600ha đất rừng được giao quản lý để trồng cây nông nghiệp; để DN trồng cao su trên lâm phần do Lâm nghiệp Ia H’Dra quản lý hơn 106ha; trong 3 năm (2018-2020) xảy ra 34 vụ hủy hoại rừng, khai thác rừng trái phép với khối lượng gỗ trên 941m3… Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xử lý diện tích đất lấn chiếm trên lâm phần do Công ty quản lý; giao Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Ia H'Drai tiến hành làm các thủ tục, chuyển cơ quan chức năng xử lý bán đấu giá sung công quỹ hơn 800m3 gỗ tang vật.

Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Giám đốc Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai thu hồi nộp ngân sách số tiền hơn 558 triệu đồng phát hiện sai phạm qua thanh tra; thanh toán tiền khoán bảo vệ rừng còn nợ năm 2020 cho các hộ dân hơn 268 triệu đồng.

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai có trách nhiệm tổ chức họp kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân liên quan đến tồn tại, khuyết điểm mà kết luận đã chỉ ra trong công tác quản lý, bảo vệ rừng, quản lý sử dụng đất rừng và đất khác, quản lý sử dụng tài chính.

PV