Thanh tra Chính phủ kết thúc thanh tra trực tiếp tại tỉnh Quảng Nam

07:32 03/06/2023

Ngày 2/6, ông Nguyễn Đức Tiến, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam xác nhận, Đoàn thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ đã kết thúc thanh tra trực tiếp tại các đơn vị ở tỉnh Quảng Nam.

Trước đó, ngày 24/5, Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã công bố kết thúc thanh tra trực tiếp tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 31/5, Đoàn thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và công bố kết thúc thanh tra trực tiếp tại địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện Đoàn thanh tra Chính phủ gửi lời cảm ơn đến UBND tỉnh Quảng Nam, Thanh tra tỉnh và các địa phương, đơn vị liên quan đã phối hợp cung cấp thông tin để đơn vị hoàn thành nhiệm vụ. Thanh tra Chính phủ sẽ triển khai các bước hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra trước khi công bố cho các đối tượng bị thanh tra và đưa ra kết luận cuối cùng.

Trước đó, ngày 31/5, Đoàn thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và công bố kết thúc thanh tra trực tiếp tại địa bàn tỉnh
Trước đó, ngày 31/5, Đoàn thanh tra của Tổng Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam và công bố kết thúc thanh tra trực tiếp tại địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 7/12/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng, việc cấp phép, khai thác các mỏ đất, đá làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Theo Quyết định 466/QĐ-TTCP, Đoàn thanh tra do ông Nguyễn Hồng Giang, Cục trưởng Cục Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2 làm Trưởng đoàn. Thời hiệu thanh tra trong thời kỳ 1/1/2016 đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian làm việc trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ).

Trước đó, ngày 7/12/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng... tại tỉnh Quảng Nam
Trước đó, ngày 7/12/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ đã công bố quyết định thanh tra về việc thực hiện pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, quản lý đầu tư xây dựng... tại tỉnh Quảng Nam.

Thời hiệu thanh tra trong thời kỳ 1/1/2016 đến 31/12/2021, khi cần thiết có thể thanh tra trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian làm việc dự kiến trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố quyết định thanh tra (không kể ngày lễ, ngày nghỉ). Tuy nhiên, quá trình thanh tra đã bị gián đoạn một thời gian ngắn do có sự thay đổi trong công tác nhân sự của đoàn. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn thanh tra thực hiện theo Luật Thanh tra và các quy định khác của pháp luật. Qua thanh tra sẽ chỉ ra bất cập, sai phạm (nếu có) để chấn chỉnh, khắc phục nhằm tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Trọng Tâm