T.X Tân Uyên – Bình Dương: Khai thác hệ thống PCR tự động xác định, phân loại F0

21:54 20/09/2021

Ngày 20/9/2021, Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên tổ chức đưa vào khai thác hệ thống PCR tự động Alninity M hiện đại của hãng TherMo - USA.

Đây là hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động, có khả năng thực hiện nhiều xét nghiệm PCR, rút ngắn thời gian thực hiện xét nghiệm virus SARS-CoV-2, tiết kiệm  nhân lực do hệ thống hoàn toàn tự động. 

Hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động và trả kết quả trong khoảng 3 giờ
Hệ thống xét nghiệm hoàn toàn tự động và trả kết quả trong khoảng 3 giờ. 

Hệ thống có công suất cao có thể thực hiện được khoảng 1200 mẫu/24 giờ. Thời gian trả kết quả khoảng 3 giờ và thời gian chờ kết quả xét nghiệm PCR chỉ từ 2 giờ đến 2 giờ 30 phút, rút ngắn hơn nhiều so với quy trình trước đây. Đặc biệt, hệ thống xét nghiệm PCR tự động TherMo - USA được thiết lập một quy trình ưu tiên đối với mẫu khẩn, cấp cứu được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào mà không cần chờ đợi hoặc gây ảnh hưởng tới quy trình máy đang vận hành. 

PCR tự động TherMo - USA được thiết lập một quy trình ưu tiên đối với mẫu khẩn, cấp cứu được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào
PCR tự động TherMo - USA được thiết lập một quy trình ưu tiên đối với mẫu khẩn, cấp cứu được thực hiện tại bất kỳ thời điểm nào. 

Việc trang bị và đưa vào vận hành khai thác hệ thống Alinity M hiện đại này góp phần nâng cao năng lực của Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên trong công tác xác định các F0 bảo đảm an toàn trong môi trường Trung tâm và ngoài cộng đồng, phục vụ bệnh nhân đến khám, điều trị tại đơn vị. Đồng thời, hỗ trợ các tuyến trong công tác sàng lọc, phân loại F0 tại các cơ sở y tế, sẵn sàng hỗ trợ, hợp tác với các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong công tác xét nghiệm cộng đồng, góp phần phát hiện, kiểm soát và khống chế dịch bệnh trên địa bàn thị xã Tân Uyên. 

Việc khai thác hệ thống tự động PCR đóng vai trò quan trọng trong việc xác định F0, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng
Việc khai thác hệ thống tự động PCR đóng vai trò quan trọng trong việc xác định F0, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. 

Mặt khác, việc khai thác hệ thống tự động PCR đóng vai trò quan trọng trong việc xác định F0, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, điều đó giúp cho T.X Tân Uyên nhanh chóng ổn định “vùng xanh” để bình ổn vấn nhằm phát triển kinh tế trên địa bàn. Thị xã Tân Uyên hiện có 1.030 doanh nghiệp với 86.755 lao động. Vì thế vấn đề, xác định F0, tiêm vắc-xin cho người lao động, kiểm soát dịch bệnh giúp cho đời sống của doanh nghiệp nhanh chóng ổn định để phát triển kinh tế ở địa phương. Trong thời gian qua, với sự nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, trong đó có cộng đồng doanh nghiệp, công tác phòng, chống dịch tại thị xã Tân Uyên đã đạt được những kết quả nhất định.

Hoàng Thu