Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phú Thọ: Cải cách hành chính toàn diện tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

11:13 29/07/2022

Công tác cải cách hành chính (CCHC), trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) tỉnh Phú Thọ quan tâm thực hiện toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn đã từng bước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

 

Bộ phận một cửa của Sở LĐ,TB&XH tại Trung tâm hành chính công tỉnh tận tình hướng dẫn người dân làm TTHC.
Bộ phận một cửa của Sở LĐ,TB&XH tại Trung tâm hành chính công tỉnh Phú Thọ tận tình hướng dẫn người dân làm TTHC.

Hiện nay, lĩnh vực lao động, người có công… trên địa bàn tỉnh Phú Thọ được rút gọn từ trên 220 xuống còn 185 TTHC, trong đó 72 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ bốn; 84 TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ ba; 29 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ hai. Tính đến cuối tháng 6, Sở đã tiếp nhận 1.840 hồ sơ TTHC; đã giải quyết 1.748 hồ sơ, đang giải quyết 92 hồ sơ; tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 100%, không có hồ sơ quá hạn. Qua khảo sát sự hài lòng của tổ chức, công dân về việc thực hiện TTHC của Sở LĐ,TB&XH tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho thấy 100% người dân, doanh nghiệp đều đánh giá từ mức độ hài lòng đến rất hài lòng.

Đến Trung tâm hành chính công tỉnh, chị Trần Vân Anh- cán bộ Công ty TNHH Yun Sung Polymer (ở khu 10, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh) nhanh chóng tiếp cận Bộ phận một cửa của Sở LĐ,TB&XH để làm thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Ở đây, chị được hướng dẫn làm các TTHC một cách nhanh chóng, thuận lợi nên rất phấn khởi. Chị Vân Anh chia sẻ: “Khi làm các thủ tục báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài và xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài, tôi được hướng dẫn làm trực tuyến mức độ bốn. Đối chiếu với các quy định, trình tự thực hiện TTHC, tôi hoàn thiện hồ sơ đầy đủ theo hình thức online nên thời gian được rút ngắn, không phải đi lại nhiều, mức thu phí, lệ phí được công khai minh bạch, không có hiện tượng tiêu cực hay nhũng nhiễu xảy ra”.

Không riêng chị Trần Vân Anh, tất cả người dân, doanh nghiệp khi làm TTHC tại Bộ phận một cửa của Sở LĐ,TB&XH đều được tiếp đón, hướng dẫn tận tình, chu đáo. Có được kết quả này, Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở LĐ,TB&XH đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, từ cải cách thể chế, cải cách TTHC đến công tác tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC, các TTHC mới sửa đổi, bổ sung được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức: Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, niêm yết công khai TTHC tại Sở, Bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công, thông báo trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, các phương tiện thông tin đại chúng, tờ rơi…, giúp cá nhân, tổ chức kịp thời nắm bắt, tích cực triển khai cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận/trả kết quả giải quyết TTHC để tạo điều kiện thuận lợi hơn, giảm đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

Có thể thấy, nhờ thực hiện toàn diện, đồng bộ trong CCHC đã tạo bước chuyển biến tích cực trong thực hiện nhiệm vụ CCHC của Sở LĐ,TB&XH thời gian qua, góp phần thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển chung của ngành, của tỉnh và đất nước trong tình hình mới.

PV