Sở GTVT Long An: Các dự án đầu tư công Quý III/2023 giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch vốn

16:48 09/11/2023

Theo đó, ngay từ đầu năm, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tỉnh Long An đã tập trung triển khai thực hiện các dự án đầu tư công năm 2023, đạt yêu cầu chất lượng và tiến độ đề ra.

Với mục tiêu đến hết quý III/2023 phải giải ngân tối thiểu 75% kế hoạch vốn, đến hết niên độ ngân sách năm 2023 phải giải ngân 100% kế hoạch vốn, không để vốn kéo dài sang năm sau và không để xảy ra nợ đọng trong đầu tư công. Sở GTVT luôn chú trọng công tác giải ngân, đến nay, tỷ lệ giải ngân các nguồn vốn đạt gần 75% kế hoạch, ước thực hiện đến cuối quý sẽ đạt 75%. Trong đó, theo tổng kế hoạch vốn được giao thì vốn GPMB đạt 95,97%, vốn xây lắp đạt 58,70%; theo công trình, dự án thì dự án trọng điểm quốc gia là 64,30%, công trình trọng điểm: 90,90%, dự án chuyển tiếp hoàn thành năm 2023: 80,70%; dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2023: 49,87%; dự án khởi công mới: 33,08%; dự án chuẩn bị đầu tư: 59,29%…

Phối cảnh Dự án xây dựng đường Vành đai 3 (đoạn qua tỉnh Long An) (Ảnh: Sở GTVT LA)
Phối cảnh Dự án xây dựng đường Vành đai 3 (đoạn qua tỉnh Long An) (Ảnh: Sở GTVT LA).

Công tác triển khai lựa chọn nhà thầu qua mạng đảm bảo hoàn thành tỷ lệ theo quy định của Trung ương. Thường xuyên nâng cao vai trò, trách nhiệm của chủ đầu tư, chấn chỉnh công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu, đảm bảo công khai, minh bạch (các Tổ chuyên gia giúp việc công tác lựa chọn nhà thầu của Sở đều có chứng chỉ hành nghề, có kinh nghiệm, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc, thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật...), kiên quyết, xử lý kịp thời đối với các nhà thầu thi công chậm tiến độ (trong tháng 9 và 9 tháng đầu năm chưa để xảy ra tình trạng nhà thầu chậm tiến độ bị xử lý).

Bên cạnh đó, huy động mọi nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, ưu tiên đầu tư các công trình trọng điểm, các công trình thuộc chương trình đột phá, hạ tầng giao thông, hạ tầng điện, nước, đô thị, văn hóa - xã hội. Trong đó, tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, nhất là 03 công trình trọng điểm của tỉnh tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI thuộc lĩnh vực giao thông. Hoàn chỉnh thủ tục pháp lý để khởi công các dự án trong năm 2023, cụ thể: Đường Vành đai 3 Thành phố Hồ Chí Minh dự án thành phần 7 xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Long An; Đường tỉnh 819; Đường cặp kênh Sông Trăng (đoạn từ biên giới đến Thạnh Hưng); ĐT.822B (đoạn từ ĐT.825 kết nối3 ĐT.838 đến đường mòn Hồ Chí Minh); ĐT.830E (đoạn từ cao tốc đến ĐT.830).

Hoàn thiện thông xe toàn tuyến đường Vành đai Thành phố Tân An và cầu Vàm Cỏ Tây; Thi công hoàn thành dự án Nâng cấp mở rộng ĐT.824 đoạn từ Tua một đến cầu Kênh Ranh.

Uyển Nhi