Quy mô giao dịch thị trường trái phiếu tháng 3 tăng 16% so với tháng trước

18:31 14/04/2024

Trong ba tháng đầu năm, quy mô thị trường trái phiếu đạt 9.800 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Lãi suất phát hành trung bình đạt khoảng 10,57% mỗi năm, với 70% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo.

Thị trường trái phiếu Việt Nam đã ghi nhận sự phát triển tích cực trong tháng 3, theo báo cáo của Bộ Tài chính. Quy mô giao dịch thị trường trái phiếu trong tháng này đạt mức 10.900 tỷ đồng, tăng trên 16% so với tháng trước.

Tính đến ngày 22/3, tổng giá trị trái phiếu được phát hành bởi 20 doanh nghiệp đạt 16.100 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, doanh nghiệp bất động sản chiếm tỷ lệ lớn nhất, với hơn 67% tổng giá trị phát hành, tiếp theo là lĩnh vực xây dựng với gần 11%.

Quy mô giao dịch thị trường trái phiếu tháng 3 tăng 16% so với tháng trước
Quy mô giao dịch thị trường trái phiếu tháng 3 tăng 16% so với tháng trước.

Trong ba tháng đầu năm, quy mô thị trường trái phiếu đạt 9.800 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Lãi suất phát hành trung bình đạt khoảng 10,57% mỗi năm, với 70% trái phiếu phát hành có tài sản đảm bảo.

Mặc dù áp lực đáo hạn trái phiếu vào cuối năm đang tăng lên mức 200.000 tỷ đồng, tăng 4% so với năm trước, theo đánh giá của Công ty Chứng khoán MSB, nhưng thị trường vẫn đối mặt với triển vọng tích cực.

Theo Công ty Xếp hạng tín nhiệm VIS Ratings, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ bước vào chu kỳ phát triển mới trong năm nay, với triển vọng tín dụng cải thiện, hỗ trợ khả năng trả nợ và tìm kiếm nguồn tài chính mới của các doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã đặt mục tiêu tăng quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp lên 20% GDP vào năm 2025 và 30% vào năm 2030.

P.V (t/h)