Quý II, lượng tài khoản cá nhân tăng hơn 7 triệu so với đầu năm

14:55 14/09/2021

Đến cuối quý II/2021, tiền gửi thanh toán của hơn 107,4 triệu tài khoản cá nhân lên đến 754.702 tỷ đồng. Số tiền này tăng 13.324 tỷ đồng so với quý I

Tài khoản thanh toán của cá nhân là các tài khoản tiền gửi không kỳ hạn đang hoạt động của cá nhân mở tại ngân hàng để sử dụng các dịch vụ thanh toán do ngân hàng cung ứng (như dịch vụ thẻ, dịch vụ thanh toán bằng các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ngoài thẻ).

Quý II, lượng tài khoản cá nhân tăng hơn 7 triệu so với đầu năm
Quý II, lượng tài khoản cá nhân tăng hơn 7 triệu so với đầu năm.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), đến cuối quý II/2021, tiền gửi thanh toán của hơn 107,4 triệu tài khoản cá nhân lên đến 754.702 tỷ đồng. Số tiền này tăng 13.324 tỷ đồng so với quý I và tăng 87.920 tỷ đồng so với đầu năm 2021. Riêng số lượng tài khoản cá nhân tăng hơn 3 triệu tài khoản so với quý I và tăng hơn 7 triệu tài khoản so với đầu năm.

Giao dịch qua mobile banking có số món giao dịch cao, lên đến gần 467,8 triệu món nhưng giá trị giao dịch chỉ gần 5,9 triệu tỷ đồng, tăng tương ứng 72,7 triệu món giao dịch với giá trị tăng 1.254 tỷ đồng. Các giao dịch thanh toán qua internet và mobile banking trong quý 2/2021 tăng cao hơn so với quý I. Số giao dịch qua ATM trong quý II/2021 cũng đạt hơn 258,7 triệu món, tương đương giá trị 729.917 tỷ đồng, giảm 14.794 tỷ đồng so với đầu năm. 

Linh Anh