Quý II/2023, Cảng Đình Vũ đặt kế hoạch lãi trước thuế 60 tỷ đồng

22:43 24/05/2023

Quý II/2023, Công ty CP Cảng Đình Vũ đặt kế hoạch với sản lượng 135 ngàn teus. Doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng.

HĐQT Công ty CP Cảng Đình Vũ (DVP/HoSE) vừa thông qua kế hoạch kinh doanh quý II/2023. Theo nghị quyết HĐQT, DVP đặt kế hoạch quý II với sản lượng 135 ngàn teus. Doanh thu đạt 150 tỷ đồng, lãi trước thuế 60 tỷ đồng.

Quý I, DVP đạt sản lượng hơn 116 ngàn tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ. Doanh thu hơn 276 tỷ đồng, tăng 89,5%. Theo đó, lãi trước thuế đạt 132 tỷ đồng, tăng 94%.

Quý II/2023, Cảng Đình Vũ đặt kế hoạch lãi trước thuế 60 tỷ đồng
Quý II/2023, Cảng Đình Vũ đặt kế hoạch lãi trước thuế 60 tỷ đồng.

Năm 2023, Công ty lên kế hoạch sản lượng đạt 610 ngàn teus, doanh thu 702,5 tỷ đồng, lãi trước thuế 346,7 tỷ đồng. So với năm trước, Công ty có kế hoạch tăng 20.5% doanh thu, lợi nhuận gần như đi ngang. Mục tiêu cổ tức năm 2023 từ 25% trở lên.

Về hoạt động đầu tư, Công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ đầu tư các hạng mục nhằm nâng cao năng lực xếp dỡ. Đồng thời, chú trọng hoàn thiện dây chuyền xếp dỡ container.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, Cảng Đình Vũ trình đề xuất phương án chia cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu nhận được 5.000 đồng). Thời gian dự kiến thực hiện là trong tháng 7/2023. Với 40 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty phải chi 200 tỷ đồng trả cổ tức.

Trước đó, tháng 12/2022, Cảng Đình Vũ đã trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 10%. Như vậy, cổ đông công ty sẽ nhận về cổ tức năm 2022 với tổng tỷ lệ 60%.

Ngoài ra, tại đại hội, công ty dự kiến miễn nhiệm, bầu 5 thành viên HĐQT và 3 thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

P.V (t/h)