Quý I/2022, 66 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin

22:55 06/01/2022

Trong số các cổ phiếu bị cắt margin có có 23 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, gồm các mã: VPH của Công ty CP Vạn Phát Hưng, SJF của Công ty CP Sao Thái Dương, RPD của Rạng Đông Holding, AAM của Công ty CP Thủy Sản Mê Kông...

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE) tiếp tục cắt margin với 63 mã chứng khoán trong quý IV, điển hình có HNG, HVN, NVT, SJF, TTF…

Trong đó, có 23 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, gồm các mã: VPH của Công ty CP Vạn Phát Hưng, SJF của Công ty CP Sao Thái Dương, RPD của Rạng Đông Holding, AAM của Công ty CP Thủy Sản Mê Kông...

18 mã thuộc diện bị kiểm soát, đặc biệt có mã TGG của Louis Capital, TTF của Gỗ Trường Thành, YEG của Yeah1, HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai, HVN của Vietnam Airlines…

Quý I/2022, 66 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin
Quý I/2022, 66 mã chứng khoán trên HoSE bị cắt margin.

7 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng, gồm: ORS của chứng khoán Tiên Phong, DXS của Công ty CP Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh, KHG của Công ty CP Bất động sản Khải Hoàn Land...

5 mã thuộc trường hợp kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, gồm: VPS của Công ty CP Thuốc sát trùng Việt Nam, VFG của CTCP Khử trùng Việt Nam, LGL của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang, HU3 của Công ty CP Đầu tư và Xâu dựng HU3.

1 mã thuộc trường hợp kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính soát xét hợp nhất bán niên 2021 HU1 của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD1.

1 mã thuộc trường hợp kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần đối với báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, gồm: SJD của Công ty CP Thủy điện Cần Đơn.

3 mã thuộc trường hợp lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng là số âm, gồm: CHP của Công ty CP Thủy điện miền Trung, KHP của Công ty CP Điện lực Khánh Hòa, SCD của Công ty CP Giải khát Chương Dương.

6 mã thuộc trường hợp lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng là số âm, gồm: DAG của Công ty CP Nhựa Đông Á, ITD của Công ty CP Công nghệ Tiên Phong, PNC của Công ty CP Văn hóa Phương Nam, PVD của Công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí, SGR của Công ty CP Địa ốc Sài Gòn, TNI của Tập đoàn Thành Nam.

PV