Quảng Ngãi: Đánh giá về công tác giải ngân vốn đầu tư công

DNHN - Ngày 1/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021.

Dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên.

Năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 3.585 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 2.588 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 997 tỷ đồng.

Năm 2021, tổng vốn đầu tư công do tỉnh quản lý được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 3.585 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương hơn 2.588 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương trên 997 tỷ đồng. Hội đồng nhân dân tỉnh giao 4.385 tỷ đồng. Tuy nhiên, vốn từ thu tiền sử dụng đất không đảm bảo kế hoạch dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công sau khi điều chỉnh là hơn 3.900 tỷ đồng, cao hơn kế hoạch Thủ tướng giao là 324 tỷ đồng.  

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công trong tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021.

Đến ngày 30/11, tỷ lệ giải ngân đạt 70,3% kế hoạch vốn trung ương giao. Đây là tỷ lệ giải ngân khá cao so với bình quân chung cả nước, hiện chỉ giải ngân đạt gần 56,7%. Đa số các dự án đều thực hiện đảm bảo theo tiến độ, vẫn còn một số dự án không đạt kế hoạch, một số dự án không giải ngân được phải điều chỉnh giảm vốn qua các dự án khác.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã nỗ lực lớn trong công tác đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên, có 4 nhóm nguyên nhân chính dẫn đến dự án chậm giải ngân. Đó là thủ tục đầu về lập, phê duyệt, điều chỉnh dự án đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng, thiếu hụt nhân công, nguyên vật liệu, thiết bị do giãn cách xã hội, việc tăng giá nguyên, vật liệu đã tác động trực tiếp đến quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị được giao vốn có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 60% tính đến cuối tháng 9/2021 cần rà soát, chấn chỉnh và có kế hoạch đẩy nhanh giải ngân.

Đến hết thời hạn giải ngân mà giải ngân dưới 95% kế hoạch cần xem xét, đánh giá việc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao. Chủ đầu tư thực hiện các thủ tục để thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn 5 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu theo quy định

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu, các chủ đầu tư giải ngân không đạt kế hoạch nguồn vốn của các dự án thuộc các Chương trình Mục tiêu quốc gia và các dự án được trung ương hỗ trợ mà bị hủy dự án, thu hồi nộp về ngân sách thì tự chịu trách nhiệm trong việc bố trí kinh phí để thực hiện dự án trong năm 2022, UBND tỉnh không bố trí vốn lại cho các dự án này.

Hoàng Gia – Mây Tím 

Tin liên quan