Quảng Nam: Lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông với diện tích khoảng 2.743 km2.

DNHN - UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành quyết định số 3553/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030 và năm 2045.

Cụ thể, phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2.

Dự kiến quy mô dân số vùng Đông đến năm 2030 khoảng 1,6 triệu người; còn đến năm 2045 khoảng 1,8 triệu người. 

phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố gồm: Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và Tam Kỳ. Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2. Dự kiến quy mô dân số vùng Đông đến năm 2030 khoảng 1,6 triệu người; còn đến năm 2045 khoảng 1,8 triệu người.
Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính 9 huyện, thị xã, thành phố, tổng diện tích lập quy hoạch khoảng 2.743 km2. Dự kiến quy mô dân số vùng Đông đến năm 2030 khoảng 1,6 triệu người, đến năm 2045 khoảng 1,8 triệu người. (Ảnh Trọng Tâm). 

Về tính chất, chức năng, vùng Đông tỉnh Quảng Nam là vùng kinh tế tổng hợp thuộc Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung và tỉnh Quảng Nam với các ngành kinh tế chủ đạo gồm: Kinh tế biển, dịch vụ, du lịch, công nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao; là vùng động lực của tỉnh Quảng Nam, thúc đẩy, kéo các vùng khác phát triển; là khu vực tập trung các đô thị lớn, nơi bố trí các trung tâm hành chính, khai thác và bảo vệ các vùng tiềm năng về cảnh quan, giá trị về môi trường,...

Mục tiêu phát triển, tỉnh Quảng Nam xây dựng vùng Đông thành một khu vực quan trọng trong Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung có kết cấu hạ tầng đồng bộ, phát triển thương mại, khoa học và công nghệ; đầu tư phát triển vùng ven biển trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao; hệ thống cảng, hướng sử dụng đất và yêu cầu tổ chức không gian các khu công nghiệp lớn, các ngưỡng phát triển về quy mô, các khu, điểm công nghiệp gắn với địa bàn đô thị, nông thôn, vùng nông - lâm nghiệp và thủy hải sản,....

UBND tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các cơ quan lập quy hoạch là tổ chức tư vấn trong nước chủ trì phối hợp chuyên gia tư vấn nước ngoài. Thời gian lập quy hoạch là 12 tháng. 

  Trọng Tâm

Tin liên quan