Quảng Nam: Gần 19 nghìn tỷ vốn xã hội hóa đầu tư vào cảng biển cho tàu 50.000 tấn gắn kết với sân bay Chu Lai

08:29 28/11/2022

Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến về kết quả nghiên cứu, đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và đề xuất đầu tư luồng cảng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn vào cảng Tam Hiệp.

Dự kiến trong năm 2023, Quảng Nam sẽ hoàn thành đầu tư bến số 2 Khu bến Tam Hiệp tiếp nhận tàu 50 nghìn tấn, đáp ứng dự báo hàng hóa đến năm 2025. Giai đoạn 2025-2030, đầu tư 2 bến tại Tam Hiệp nâng tổng công suất thiết kế lên 14-16 triệu tấn/năm; với tổng nhu cầu vốn đến năm 2030 khoảng 18.890 tỷ đồng, từ nguồn vốn xã hội hóa các tổ chức, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, việc xây dựng bến cảng Quảng Nam và tuyến luồng này không tách riêng thuần túy là cảng biển mà còn gắn kết với hệ thống sân bay Chu Lai (đang được đề xuất đầu tư thành cảng hàng không quốc tế cấp 4F). Ngoài ra, kết nối hệ thống đường qua hành lang quốc tế Lào, Thái Lan, Myanmar. 

Việc đề xuất đầu tư
Việc đề xuất đầu tư "Cảng biển - sân bay - đường bộ liên vùng được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội hóa chứ không phải của ngân sách Nhà nước, trong những năm vừa qua cho thấy tính hiệu quả rất cao. 

Thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh Quảng Nam đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị tư vấn triển khai quy hoạch chi tiết, phát triển cảng biển Quảng Nam trong tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam. Trong đó, trọng tâm là quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch cảng cạn tại Khu kinh tế cửa khẩu Nam Giang gắn với cảng biển Quảng Nam; nghiên cứu chế độ thủy động lực học, đề xuất đầu tư dự án tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn.

Phát biểu tại Hội thảo, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, quy hoạch chi tiết vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể là cần thiết để cảng biển Quảng Nam phát triển đồng bộ, liên tục trong quy hoạch tổng thể, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam và khu vực miền Trung - Tây Nguyên; tích hợp đồng bộ với quy hoạch tỉnh đang triển khai thực hiện. 

Quảng cảnh buổi Hội thảo
Quảng cảnh buổi Hội thảo. 

Trước đây Quảng Nam có 1 bến cảng Kỳ Hà và từ khi có khu kinh tế đã phát triển thêm bến mới tại khu vực Tam Hiệp, với chiều dài luồng trên 11km. Dù vẫn còn nhiều khó khăn, song năm 2021, lượng hàng qua cảng Tam Hiệp đạt 2,5 triệu tấn, năm 2022 dự kiến đạt trên 4 triệu tấn; là một trong những địa phương có tốc độ phát triển lượng hàng hoá qua Cảng khá của cả nước. Sự phát triển này là yêu cầu đặt ra đối với việc đầu tư mở rộng, nâng cao năng lực tiếp nhận của khu vực cảng quan trọng này. Không chỉ cho Khu kinh tế mở Chu Lai mà còn cho cả khu vực miền Trung và Hành lang kinh tế Đông Tây trong tương lai.

Hiện nay một số nhà đầu tư lớn đang nghiên cứu, xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai, do vậy cần thiết nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển Quảng Nam làm cơ sở pháp lý để thu hút đầu tư, triển khai các dự án đầu tư cảng, đô thị cảng, cơ sở hạ tầng, KCN,... trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Nam và khu vực. 

Dự kiến trong năm 2023, Quảng Nam sẽ hoàn thành đầu tư bến số 2 Khu bến Tam Hiệp tiếp nhận tàu 50 nghìn tấn, đáp ứng dự báo hàng hóa đến năm 2025.
Dự kiến trong năm 2023, Quảng Nam sẽ hoàn thành đầu tư bến số 2 Khu bến Tam Hiệp tiếp nhận tàu 50 nghìn tấn, đáp ứng dự báo hàng hóa đến năm 2025. 

Mục đích của việc quy hoạch phát triển vùng đất, vùng nước cảng biển trong bối cảnh Việt Nam ngày càng hội nhập quốc tế sâu, rộng; kinh tế - xã hội Quảng Nam đạt tốc độ tăng trưởng cao. Trong khi đó, nền kinh tế cả nước nói chung, Quảng Nam nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, hiện tượng biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gay gắt, phức tạp… 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang cho rằng, hệ thống cảng biển Quảng Nam trong thời gian qua có sự tăng trưởng đáng khích lệ, với mức tăng trưởng bình quân hằng năm đạt trên 16%. Số lượng các tàu lớn ra vào ngày càng tăng, đặc biệt khu vực cảng biển Kỳ Hà, Tam Hiệp còn có vai trò làm khu neo đậu tránh trú bão.

“Chúng tôi đánh giá cao việc tỉnh Quảng Nam chủ động nghiên cứu, đề xuất đầu tư dự án tuyến luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn vào cảng Tam Hiệp từ nguồn vốn của doanh nghiệp. Đồng thời đề nghị Quảng Nam và các đơn vị tư vấn hoàn thiện báo cáo nghiên cứu, đề xuất các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt triển khai đầu tư tuyến luồng Cửa Lở. Không chỉ đề xuất xây dựng tuyến luồng, mà còn đề xuất tổng thể toàn diện về quy hoạch, đầu tư bến cảng, khu phi thuế quan, khu hậu cần…”

Cũng theo Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang: Ngay trước khi Bộ Giao thông vận tải triển khai xây dựng quy hoạch tổng thể hệ thống cảng biển quốc gia, Quảng Nam đã chủ động nghiên cứu đề xuất tuyến luồng mới cho tàu đến 50 nghìn tấn, đây là vấn đề đột phá. Đề án được nghiên cứu sâu, bài bản, cẩn trọng để có được kết quả nghiên cứu là tiền đề quan trọng để Cục Hàng hải Việt Nam thẩm định đề xuất lên Bộ Giao thông vận tải trình Thủ tướng Chính phủ.

Vì vậy, Quảng Nam cần tư vấn nghiên cứu thêm về tiến độ đầu tư; đồng thời lưu ý trong bối cảnh nhu cầu lớn, phân kỳ vừa đầu tư vừa khai thác, không đợi đến khi luồng đón tàu 50 nghìn tấn; bổ sung quy hoạch khu neo trong luồng nước cảng biển. Song song lộ trình đầu tư tuyến luồng mới, cần nghiên cứu đề xuất đầu tư duy tu tuyến luồng cũ… để hoạch định, quy hoạch, đầu tư khai thác cảng biển hiện hữu tạo sức thu hút đầu tư.

Trước đó, tỉnh Quảng Nam đề xuất quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng Quảng Nam, khu bến cảng Tam Hiệp, Tam Hòa được quy hoạch là khu bến chính, phục vụ trực tiếp cho Khu kinh tế mở Chu Lai và vùng phụ cận, với cỡ tàu đến 50.000DWT; Khu bến cảng Kỳ Hà, Tam Giang phục vụ chính cho khu kinh tế mở Chu Lai, từng bước chuyển đổi công năng thành khu bến vụ chuỗi dự án khí điện Cá Voi Xanh với cỡ tàu 20.000WDT.

Luồng hàng hải Kỳ Hà dài 11km, B=100÷110m, cao độ đáy đạt -8,3 đến -8,7 m HĐ, hiện đang thực hiện nạo vét đến -10m HĐ cho tàu 20.000 DWT. Luồng Cửa Lở đã được Bộ Giao thông vận tải bổ sung vào quy hoạch chi tiết (VB số 10519/BGTVT-KHĐT ngày 11/10/2022); đang triển khai lập đề xuất dự án đầu tư nạo vét luồng cho tàu 50.000 DWT.

 Trọng Tâm